Våra tjänster

Vi räddar ekonomiska värden vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid underhåll och sanering av fastigheter och industri. Vi har rätt kompetens, resurser och utrustning för att effektivt förebygga, begränsa och åtgärda skador på ett kostnadseffektivt sätt. Resultatet blir både hållbarare fastigheter och en hållbarare miljö.

Kontakta oss

Sanering

Att sanera är att ta till vara på de resurser som redan finns, vilket är lönsamt både utifrån ett miljömässigt perspektiv och ur ett ekonomiskt. Med över 50 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare som räddar värden efter brand- och vattenskador och tar bort farliga ämnen på ett säkert sätt.

Asbest / PCB / Klotter / Radon / Radondosor / Nikotin / Lukt
Brand / Fasad / Ventilation / Elektronik / Olja / Special

Byggnadsmiljö

Det finns många faktorer och orsaker till att skador uppstår i byggnader, skador som i sin tur orsakar problem med dålig lukt och ohälsosam inomhusmiljö. Vi hjälper dig hela vägen, från att utreda vilka brister som orsakat problemen till rapport och åtgärdsförslag för att rätta till brister och problem.

Skadeutredning / Mätning och provtagning / Byggtorkning / Miljöinventering / Projektledning / Läckagesökning i klimatskal

Fuktskador

Vi hjälper företag och privatpersoner med allt inom avfuktning och löser fuktproblem, både akuta vattenskador och fuktskador efter långvarigt läckage. Vi mäter och hittar orsaken till problemen, väljer rätt torkteknik och arbetar med förebyggande åtgärder, alltid med hänsyn till varje fastighet och med sikte på att minimera kostnader och rädda värden.

Avfuktning / Fuktutredning / Läcksökning / Mögel /
Vind och krypgrund / Fuktmätare

Fastighet & Industri

I större och mindre projekt hjälper vi privata och kommersiella fastighetsägare med till exempel rivning, håltagning och sug- och spolbilstjänster. Vi arbetar även med säkerhetsförebyggande åtgärder som brandtätning och alla typer av fogning.

Brandtätning / Fogning / Rivning / Håltagning / Betongslipning / Spolbilstjänster

Kontakta oss

Fuktmätare

Med en fuktmätare håller du koll på den relativa luftfuktigheten på svåråtkomliga ställen som vind, krypgrund och källare, utrymmen där det finns risk att det tar tid innan man upptäcker fukt och mögel.

Läs mer och beställ

Radondosor

Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Mätningen sker med hjälp av mätdosor som du kan beställa av oss.

Läs mer och beställ