Facebook
Hem 5 Sanering och rengöring 5 Radonsanering

Radonsanering

Vi hjälper dig från första mätning av radon till genomförd radonsanering.

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering av Strålsäkerhetsmyndigheten och har rätt kompetens för att radonsanera på ett korrekt sätt.

Radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter tobaksrökning). Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Beroende på var radon kommer från, finns det olika metoder att sanera radon. När radonkällan är lokaliserad är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant.

Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året. Variationerna beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation. För att ta reda på årsmedelhalten behöver man mäta radonhalten. Du kan göra din radonmätning på egen hand genom att beställa så kallade radondosor från oss: Läs mer om mätning och beställ radondosor

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Mätningen sker med hjälp av mätdosor som du kan beställa av oss. Mätdosorna ska placeras ut i två månader under eldningssäsongen, det vill säga någon gång under perioden oktober till sista april. Radon mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3) och värdet bör inte överstiga 200 Bq/m3, vilket är riktvärdet i Sverige. Om mätresultat visar på högre värden än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) i inomhusluften bör huset saneras, och då hjälper vi dig.

Vad händer om du har förhöjda radonvärden?

  1. Först utför vi radonbesiktning för att kontrollera var och hur radonet tar sig in i ditt hus. Det är nödvändigt för att vi ska veta vilken eller vilka åtgärder som behövs för att sanera radonet. Du kan beställa en radonbesiktning genom att kontakta oss via kontaktformuläret på denna sida.
  2. Vi ger dig ett åtgärdsförslag och en kostnadsbild för hela arbetet.
  3. Efter besiktning och åtgärdsplan är det dags att börja saneringen. Då installerar och sätter vi åtgärderna i drift och snart har du ett sunt hem där du kan andas fritt och tryggt.

Exempel på åtgärder beroende på källan för radonstrålningen:

Tätning
Vi tätar synliga eller andra kända/misstänkta otätheter i grundkonstruktionen för att förhindra alternativt minska inläckage av markradon.

Markradonsug
Vi skapar ett större undertryck i fyllnadsmaterialen under byggnaden genom att suga bort luften i marken. På så vis förhindrar vi att markradongas sipprar upp genom byggnadens grundkonstruktion. Vi brukar borra ett eller flera hål genom bottenplattan, så kallade sugpunkter, som vi sedan via ett kanalsystem ansluter till markradonsugen. Den radonhaltiga luften som finns under huset sugs bort därifrån och blåses sedan ut i utomhusluften genom en tak- eller vägghuv där den späds med den friska luften och blir ofarlig.

Ventilation
Vi arbetar med alla typer av ventilationslösningar, både mekanisk frånluftsventilation (F) och mekanisk till och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-ventilation) även om ni inte har uppmätt förhöjda radongashalter. Vid behov kan vi installera ett nytt ventilationssystem. FTX-ventilationssystem är mycket effektiva för radonsanering, oavsett om förhöjda radonvärden i fastigheten beror på blå lättbetong, markradon eller en kombination.

Läs mer om mätning och beställ radondosor

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.