Facebook
Hem 5 Om oss 5 Frågor och svar – FAQ

Frågor och svar – FAQ

Här hittar du svar på frågor om fukt- och vattenskador, asbest och radon.

Kontakta oss gärna om du inte hittar vad du söker efter.

Kontakta oss

Vanliga frågor om fuktskador

Vad är en fuktskada?

Luften utomhus och inomhus bär alltid en viss mängd fukt varierande efter väder, årstid, antal boende i huset och deras levnadsvanor etc. Det finns olika utrymmen och konstruktioner i hus som går under benämning riskkonstruktion. En sådan är att se som extra benägen att kunna drabbas av fuktskada. Fuktskador yttrar sig ofta i form av mögel samt lukt i form av mögellukt och/eller emissioner från byggnadsmaterial samt kemikalier i eller på materialet. För att undvika fuktskador är det viktigt att anpassat för varje specifikt utrymme antingen se till att ventilera, avfukta, värma upp eller en kombination därav. Fuktskador går vanligen inte att försäkra sig emot. Försäkringsbolagen frånsäger sig ofta ersättningsansvar här.

Hjälp med akut vattenskada?

Det är översvämning i lägenheten och vatten överallt. Vad gör jag nu?

Det första du bör göra är att kontakta Ocab, antingen via vårt journummer 020-62 00 40 (efter kontorstid) eller via telefon direkt till ditt närmaste Ocab Servicecenter: SÖK SERVICECENTER. Därefter bör du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Efter att du har anmält skadan till oss skickar vi direkt ut personal för att täta läckan och få bort vattnet. När det akuta är åtgärdat är det dags att se efter hur omfattande skadan blev. Om du har tur räcker det kanske med att vi ställer dit en avfuktare. Vi strävar alltid att försöka åtgärda skador utan att bryta upp golv och riva väggar.
Det är viktigt att allt blir helt torrt för att undvika att mögel bildas.

Vad gör jag om jag misstänker att jag fått en fukt- eller vattenskada?

Du kan kontakta oss för rådgivning och boka ett besök där vi besiktar skadan.

Skadebesiktning av fastighet är en tjänst där en erfaren besiktningsman genomför en noggrann och objektiv undersökning av en byggnad eller fastighet för att identifiera eventuella skador och brister.

När du anlitar en besiktningsman för en skadebesiktning av din fastighet får du en omfattande analys av eventuella skador och problem som kan ha uppstått. Besiktningsmannen kommer att genomföra en detaljerad undersökning på plats och sammanställa sina observationer och resultat i ett besiktningsprotokoll. Ofta kan vi göra en förhandsbedömning om hela eller delar av skadan kommer kunna ersättas av ditt försäkringsbolag.

Besiktningsprotokollet innehåller följande information:

  • En grundlig beskrivning av den identifierade skadan eller bristen.
  • En bedömning av den troliga orsaken till skadans uppkomst.
  • Rekommenderade åtgärder för att åtgärda skadan eller bristen och förhindra ytterligare problem.

Har du redan varit i kontakt med ditt försäkringsbolag och fått ett skadenummer kan du beställa en skadebesiktning direkt via formuläret här. Har du inget skadenummer finns besiktningar och kontroller att beställa i vår webbutik till fast pris. Om skadan visar sig vara ersättningsbar genom din hemförsäkring så ersätts oftast kostnaden för skadebesiktningen av ditt försäkringsbolag i efterhand.

Du kan även boka en första videorådgivning där en Ocab-tekniker tittar på ditt misstänkta problem direkt via din mobiltelefon. Är du osäker på om du har en skada som behöver åtgärdas? Våra skadetekniker hjälper dig avgöra om du behöver en skadebesiktning på plats eller om ditt problem kan åtgärdas på annat sätt.

Vi kan främst hjälpa till med frågor om vatten och fukt. Du använder din telefons kamera för att visa oss problemområdet och våra erfarna skadetekniker ger dig råd om rekommenderade åtgärder om så behövs.

Videorådgivningen kräver ingen app utan görs direkt från en länk vi skickar på SMS och tar ca 10-15 minuter att genomföra.

Boka tid för videorådgivning här: Beställ videorådgivning

Vad är skillnaden mellan en vattenskada och en fuktskada?

Många fastigheter drabbas av vattenskador och/eller fuktskador och Vi på Ocab får många frågor kring dessa skador. För att förklara skillnader mellan begreppen gäller det att skilja mellan vatten i flytande form och vatten i form av ånga som med andra ord kallas luftfuktighet eller relativ fuktighet (RF). Viktigt att ta i beaktande är om skadan initialt uppkommit av fukt eller vatten.

Hur åtgärdar man fukt i källare?

En av nycklarna till att slippa fukt i källaren är ventilation. Har du källarfönster kan du förse dem med ventiler för att slippa fukt i källaren. Ska du sätta in nya fönster, se då till att köpa fönster med inbyggda ventiler.

Handlar det om fukt som utgör ett problem för själva huset, och fukten kommer utifrån så ska du i första hand undersöka vad som kan vara orsaken till att du har fukt i källaren. Uppstår det akuta fuktproblem i källaren – som ofta hänger ihop med kraftigt oväder, är något fel i det system som ska föra bort regnvattnet från huset.

Ta noga reda på var problemet har uppstått. Kanske är det ett stopp i ett stuprör. Det kan också vara sättningssprickor i husgrunden, som är orsak till fukt i källaren.

Är det viktigt att min källare är ordentligt fuktskyddad?

Ja, en källare utsätts för fuktangrepp från alla håll där regn och smältvatten kan tränga in och orsaka fuktskador. Källarväggar och grunder under marknivå är alltid omgivna av fuktig mark som kan påverka byggnaden. Detta riskerar att orsaka fuktskador som kan leda till luktproblem, dålig inomhusmiljö och olika hälsoproblem.

Hur vet man om man har en fuktskada?

Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvmattan eller tapeten, eller att färg flagnar och lossnar. Mögel luktar vanligtvis, och ofta känner man lukten innan man ser några tydliga tecken i bostaden.

Är du osäker så kan alltid kontakta Ocab för en besiktning av misstänkt skada. Du kan med fördel beställa de vanligaste besiktningstjänsterna direkt på vår hemsida till fast pris via denna länk: BOKA HJÄLP ONLINE
Du kan även boka en första videorådgivning där en Ocab-tekniker tittar på ditt misstänkta problem direkt via din mobiltelefon. Är du osäker på om du har en skada som behöver åtgärdas? Våra skadetekniker hjälper dig avgöra om du behöver en skadebesiktning på plats eller om ditt problem kan åtgärdas på annat sätt.

 

Du använder din telefons kamera för att visa oss problemområdet och våra erfarna skadetekniker ger dig råd om rekommenderade åtgärder om så behövs. Videorådgivningen kräver ingen app utan görs direkt från en länk vi skickar på SMS och tar ca 10-15 minuter att genomföra.

 

Boka tid för videorådgivning här: BESTÄLL VIDEORÅDGIVNING

Vem betalar för den el som avfuktaren förbrukar?

Normalt står ditt försäkringsbolag för elkostnaderna vid avfuktning men kontrollera med ditt försäkringsbolag för säkerhets skull.

Vanliga frågor om mögel

Hur vet jag om jag har mögel hemma och vad gör jag?

Leta efter brun/gröna fläckar på väggar och tak och var uppmärksam på irriterande lukt som sticker i näsan, dessa tecken kan vara täcken på att du har mögel i hemmet.

Hur luktar mögel?

Mögel har en distinkt lukt och kan beskrivas som lukten i en gammal källare. Lukten kan variera och kännas som lätt irriterande eller stickande som orsakar besvär.

Är svartmögel farligt?

Ja, svartmögel är farligt och kan orsaka skador på din hälsa och ägodelar/lösöre i hemmet.

Var brukar mögel uppstå?

De vanligaste ställena som mögel brukar påträffas är krypgrunder, vindar, husets ytterväggar och tak.

Täcker hemförsäkringen mögelskador?

Vissa mögelskador täcks inte av försäkringen eftersom skadorna är orsakade av händelser som försäkringen inte täcker. Ett exempel är mögelskador där fukt har trängt in sig utifrån.

Vanliga frågor om vattenskador

Vad är en vattenskada?

En vattenskada kan uppkomma genom trasiga vattenledningar, läckande diskmaskiner, trasiga akvarium, översvämning, ej fungerande avlopp, igensatt dränering och direkta läckor i husets skal som ska skydda mot regn m.m. Om vattenskadan inte beror på bristande tillsyn av huset så regleras den vanligtvis via din hemförsäkring. Dock förekommer det årligen många rättstvister kring vems ansvaret är. Eftersom vatten avdunstar kan man även sekundärt få en fuktskada i annan eller närliggande del av huset dit där vattenångan vandrar. Detta bör räknas som följder av vattenskadan i fråga.

Gemensamt för både vattenskador och fuktskador är att det kan bli mycket dyrt att åtgärda skadorna. Upptäcks inte skadan i tid kan det få så allvarliga följder att huset måste rivas.

Det är inte bara materiella skador och ekonomiska förluster som kan bli aktuella. Fuktskador och mögel orsakar enligt verifierad forskning t.ex. astma hos både barn och vuxna. För somliga drabbade blir hälsoeffekterna så kraftiga att de blir arbetsoförmögna, vilket i sin tur ger ännu större ekonomisk förlust.

Vad räknas som vattenskada?

Vattenskada är att vätska, eller ånga, oberäknat strömmat ut från:

  • Kyl, frys eller luftvärmepump, ledningssystem för vatten, värme eller avlopp samt anordning till sådant system (till exempel tvättställ och värmepanna)
  • Badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället.
  • Akvarium, vattensäng eller brandsläckare.

Var sker oftast vattenskador i hemmet?

Flest vattenskador, 33 procent, sker i köket, medan vattenskador orsakade av läckage från ledningssystem minskar.

Av vattenskadorna i köket, orsakar vitvaror som kyl, frys och diskmaskin över hälften av andelen inrapporterade skador.

De flesta vattenskador orsakade av diskmaskiner respektive kyl och frys hade tätskikt i form av exempelvis en plastbalja under vitvaran. Vitvaror i kök – kyl, frys och diskmaskin som orsakar vattenläckage är ofta yngre än 10 år. Andelen som är fem år eller yngre är så stor som 40 procent. Kyl och frys fortsätter att toppa listan över vitvaror som orsakar flest vattenskador i köket.

Även om över hälften av alla vattenskador orsakas av läckande rör, minskar andelen stadigt. Läckage från tätskikt, som står för 17 procent av andelen vattenskador, är i stort sett oförändrat. En anledning är att branscherna har genomfört flera åtgärder, som nu börjar synas i statistiken. I takt med att husen från 1960-talet och tidigare får nya ledningar och nya, bättre tätskikt i våtrum minskar denna typ av vattenskador stadigt.

25 procent av alla skador inträffar i bad– eller duschutrymmen. Orsakerna beror framför allt på skador i tätskikt och ledningssystem.

Vad är skillnaden mellan en vattenskada och en fuktskada?

Det varierar. Det vanligaste är mellan 4–8 veckor, räknat från att vi ställer dit avfuktare.

Vad täcker hemförsäkringen vid vattenskada?

Hem- och villaförsäkringen gäller normalt för de skador som det läckande vattnet har orsakat. Exempelvis vattenskador på golvet, skåp och inredning och saker. Försäkringen gäller oftast inte för det föremål som har läckt och inte heller för vätskan som läckt ut. Försäkringsbolagen ersätter alltså inte eventuell ökad kostnad för vattenförbrukning.

Du kan i de flesta fall få ersättning för hushållsmaskiner som kyl och frys.

Om vattenskadan är så omfattande att du inte kan bo kvar under reparationstiden kan du få ersättning för ersättningsbostad, se närmare villkor i din hemförsäkring. Hemförsäkringen gäller då för nödvändiga merkostnader för logi och magasinering av försäkrat lösöre. Detta gäller oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller hus.

Vanliga frågor om asbest

Vad är asbest?

Asbest är en grupp av oorganiska fibrösa silikatmineraler, som användes i många byggmaterial. Asbest är inte giftig, men inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna och kan orsaka sjukdomar i andningsorganen.

Var kan man hitta asbest?

I bostäder är gamla pannrum, källare och badrum de vanligaste ställena där man använt asbest. Man kan också hitta asbest som isolering av rör och andra installationer, i byggskivor, takmaterial, målarfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, plastmattor och lim under mattor.

Kan jag riva asbest själv?

Som privatperson är det tillåtet att hantera asbest, men att hantera asbest kan vara farligt. Vi rekommenderar därför att man alltid följer Arbetsmiljöverkets regler, som är framtagna för att begränsa riskerna med att hantera asbest. Reglerna beskriver metoder för att arbeta säkert med asbesthaltiga material.

Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används.

Önskar du djupare information från Arbetsmiljöverket så finns information här.

Kan jag ta ett asbestprov själv?

Ja, du kan ta prov själv. Men om du är osäker på vad du gör, kontakta våra asbestspecialister på Ocab och fråga om asbestkartläggning.

Vad gör jag om asbest hittas?

Hela eller inkapslade asbesthaltiga byggmaterial är i sig inte farliga för hälsan och behöver inte avlägsnas från bostäder bara för att de innehåller asbest. Om asbest innehållande material kräver rivning måste rivande, enligt lagen, göras som asbestrivningsarbete. Kontakta gärna Ocab och fråga om asbestrivning.

När får jag veta resultatet av ett asbestprov?

Du behöver normalt inte oroa dig för asbest förutsatt att du inte planerar att renovera. Asbest som är inkapslade i byggmaterial eller en del av husstrukturen är i sig inte farliga för hälsan. Man bör endast oroa sig över trasiga asbesthaltiga byggmaterial. Inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna och kan leda till obotliga sjukdomar i andningsorganen, t.ex. mesoteliom, lungcancer och asbestos.

Varför använde man asbest förr?

Asbest användes i många byggmaterial på grund av dess bra egenskaper, såsom mycket god värme- och elektrisk isolationsförmåga, kemisk resistans och goda absorberande egenskaper. Det var först i slutet av 1970-talet som man på allvar förstod att asbest är extremt farligt för hälsan vid inandning.

Vilka material innehåller asbest?

Mest sannolikt hittar man asbest i gamla pannrum och källare, där det har använts som isoleringsmaterial. I bostäder kan asbest hittas i isolering av rör och andra installationer, i byggskivor, takmaterial, målarfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, plastmattor och lim under mattor.

Måste asbestkartläggning göras om det nya golvet installeras ovanpå det gamla??

Nej, men det rekommenderas att man tar prov på det gamla golvet innan nya installeras för att det måste undersökas vid eventuell rivning.

Jag andades in asbestdamm av misstag, måste jag uppsöka läkare?

Nej, inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna och därmed finns det inget läkaren kan göra. En liten exponering orsakar endast mycket små hälsorisker, jämförbart med att röka några cigaretter.

Vanliga frågor om radon

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som både är osynlig – och luktfri och som bildas som naturligt när ämnet Uran -238 sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Radondöttrar är radioaktiva metallatomer som fastnar i våra luftvägar vid inandning. När detta sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. I värsta fall kan de orsaka cancer.

Hur kommer radon in i huset?

Radon finns överallt i luften i varierande koncentration och bildas naturligt i marken genom att grundämnet uran i jordskorpan omvandlas till bland annat radon i en sönderfallskedja. Radonet kan komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.

Hur skadligt är radon?

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och radon kan i värsta fall leda till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. En människa behöver exponeras dagligen och kontinuerligt för höga halter radon under en mycket lång tid (för att radonet ska utgöra en hälsorisk). Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken avsevärt. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning har högre risk att drabbas av lungcancer från radon.

Hur vet jag om det finns radon i min bostad?

För att ta reda på om det finns radon i bostaden kan man göra antingen en korttidsmätning eller en långtidsmätning. Korttidsmätning kan utföras med både radondosor och/eller en logger. Med en logger kan man tydligare se radonhaltens variation timme för timme. Med radondosor får man ett medelvärde över längre tid

En korttidsmätning kan göras när som helst under året och används framför allt för att få en indikation på om det finns radon i fastighet. Detta sker ofta då man inte har möjlighet att göra en långtidsmätning på grund av, exempelvis, att det är fel tid på året eller tidsbrist. Långtidsmätningen skall göras under den så kallade eldningssäsongen som är mellan den 1a oktober till och med den 30e april och mätningen pågår då under minst två månader. Långtidsmätningen är mer exakt än en korttidsmätning då den pågår under en längre period.

Vad händer om jag har förhöjda radonvärden i hemmet?

Först utför vi radonbesiktning för att kontrollera var och hur radonet tar sig in i ditt hus. Det är nödvändigt för att vi ska veta vilken eller vilka åtgärder som behövs för att sanera radonet.

Vi ger dig ett åtgärdsförslag och en kostnadsbild för hela arbetet.

Om radonet kommer från byggnadsmaterialet krävs normalt åtgärder för att öka luftomsättningen

I det fall radonet kommer från marken behöver man täta t ex rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor. Ibland måste tryckförhållanden förändras så att markluften inte kommer in i huset, exempelvis med hjälp av radonsug. Ibland krävs en kombination av markåtgärder och förbättrad ventilation.

Är det vatten som innehåller radon måste vattnet luftas med särskilda radonavskiljare så att radonet försvinner.

Efter besiktning och åtgärdsplan påbörjas saneringen. Då installerar och sätter vi åtgärderna i drift och snart har du ett sunt hem där du kan andas fritt och tryggt.