Hem 5 Fukt- och vattenskador 5 Vind och krypgrund

Vind och krypgrund

Ocab hjälper dig att säkra värdet och funktionen i ditt hus genom att utreda och åtgärda fuktproblem i krypgrunder och på vindar.

Fuktskador, vattenskador och mögelangrepp är några av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund eller på vinden orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och obehaglig lukt. Mögel i sin tur ökar risken för allergi och astma, inte minst hos barn.

Fuktproblem går att åtgärda oavsett om de beror på dålig ventilation, läckor eller brister i byggnadskonstruktionen. Om du misstänker fuktproblem på vinden eller i krypgrunden är ett första steg att förstå vad som är orsaken.

Vad täcker försäkringen?

De flesta v​illa- och fritidshus​försäkringar​ kan ersätta kostnader för sanering av fukt och mögel, men oftast bara om skadan uppstått till följd av översvämning eller läckage från husets vatten- eller avloppsystem.

Fukt i krypgrunder

 • Har skadan orsakats av läckande rör eller läckage från en trasig tvätt- eller diskmaskin täcks skadan oftast av försäkringen.
 • Är det en annan orsak till skadan kan det vara svårt att få ersättning. Du kan oftast inte få ersättning om skadan beror på att du har drabbats av markfukt, det vill säga att vatten under bottenplattan har stigit upp genom konstruktionen, att det är bristfälligt dränerat runt grunden, så att vatten blivit stående och orsakat förhöjda fuktvärden i golv och vägg eller om grunden har bristfällig ventilation.

Fukt i vindsutrymmen

Boverket har genomfört en utredning där det framgår att cirka 300 000 byggnader i Sverige har utmaningar med mögel, mögellukt eller en hög fuktnivå som direkt kan förknippas till problem med vinden.

En studie från Chalmers, Fukt på kallvindar, 2007, visade att så mycket som 72% av alla småhus med kallvindar i Västra Götaland hade för höga fuktvärden och mögel på vinden.

Om man har misstänker fuktskada på vinden så börjar man med att göra en fuktkontroll.
Har man konstaterat fuktproblem på vinden bör man sedan ta reda på grundorsaken till problemet.

Fukt- och mögelkontroll

Alla hus och alla situationer är unika och vi anpassar vår kontroll, och även föreslagna åtgärder, efter de förutsättningar som råder hos dig. Vanligtvis innefattar en fuktkontroll en okulär genomgång av vinden eller krypgrundens konstruktion, av eventuella problemområden samt fuktmätning.
Vi sammanfattar alla uppgifter som framkommit och återkopplar till dig med ett mätprotokoll och ett åtgärdsförslag.

Fuktutredning

Om en fuktkontroll visar att det finns ett problem med mögel eller fukt behöver man ibland gå vidare med en djupare utredning för att kartlägga orsakerna till problemet, här kan du läsa mer om fuktutredning.

Åtgärder

För att komma till rätta med fuktproblem och mögelproblem måste man minska den relativa luftfuktigheten i utrymmet. Lösningen kan t.ex. vara att laga ett läckande tak eller att täta marken i en krypgrund med åldersbeständig plastfolie och installera en krypgrundsavfuktare.
I många fall, när fukthalten är för hög, är en effektiv lösning att installera en avfuktare eller mekanisk behovsstyrd ventilation, vilken väljs efter just de förutsättningar som råder och för att vara så energi- och kostnadseffektiv som möjligt.
Om det redan uppstått skador, som till exempel mögel eller röta, kan Ocab hjälpa till med sanering. I en krypgrund är det viktigt att ta bort organiskt material som kan ge näring till mögelsvampar. Inom Ocab använder vi effektiva men miljövänliga saneringsvätskor som avlägsnar mögel.

Vi hjälper dig gärna med dina frågor, välkommen att kontakta ditt närmaste Ocab-kontor eller beställ en tjänst direkt online, läs mer nedan.

Beställ enklare kontroll eller en mer omfattande utredning till fast pris online

Fuktkontroll krypgrund – grundkontroll
Enklare kontroll av din krypgrund där vi utför okulär besiktning, enklare fuktindikering, synliga läckage från rör och kopplingar. Läs mer

Inledande fuktutredning krypgrund
En mer omfattande utredning med större fuktmätning, provtagning, dokumentering och framtagande av förslag till åtgärder. Läs mer

Fuktkontroll vindsutrymme – grundkontroll
Enklare kontroll av ditt vindsutrymme där vi utför okulär besiktning råspont, takstolar, ångspärr/ångbroms samt enklare fuktindikering Läs mer

Inledande fuktutredning vindsutrymme
En större utredning med fuktmätning, provtagning, dokumentering och framtagande av förslag till åtgärder. Läs mer

Är du medlem i Villaägarna erbjuder vi olika rabatter – se vår medlemssida här: Ocab för medlemmar i Villaägarna

Om du redan vet att du kanske behöver installera en krypgrundsavfuktare – gör en offertförfrågan på installation av krypgrundsavfuktare direkt online

Kontakta oss

  Andra tjänster

  Gratis videorådgivning

  Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

  Bokning av tjänster på hemsidan

  Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

  Hitta ditt närmaste Ocab Servicekontor

  Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.