Facebook

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering.

STEG 1. Första steget är att utföra en kontroll/inventering av de delar av huset där man misstänker att asbest kan förekomma. Du kan enkelt beställa en kontroll till fast pris direkt via vår hemsida här: Asbestkontroll

STEG 2. Om man vid en kontroll hittar misstänkt material som innehåller asbest tar man prover som skickas till ett laboratorium för analys.

STEG 3. Vi lämnar förslag till åtgärd med bedömning av kostnaden för sanering av materialet som innehåller asbest.

STEG 4. Vi sanerar berörda delar av huset. Ocab har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering och följer noga de lagar och förordningar som gäller, bland annat ska alla som arbetar med asbest vara rätt utbildade och använda bra skyddsutrustning.

Information om asbest

Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i byggnader i t ex mattlim från 50-60-talen, i rörisoleringar, i kakelfix och kakelfog, i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest kan också finnas i isolermaterial, packningar, elkablar och golvmaterial.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer då fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.

Ska ombyggnadsarbete eller rivningsarbete göras är det därför viktigt att inventera materialet för att vara på säkra sidan. Har du lokaler, byggnader eller ett hus uppförda under asbesttiden kan vi genomföra en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest.

Asbest i bostadshus

I bostadshus kan asbest finnas i:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim

Asbest finns kvar i många äldre byggnader och asbest förekommer ofta i byggnader uppförda främst före 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader.

Vad vi kan hjälpa dig med

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.