Hem 5 Fukt- och vattenskador

Fukt- och vattenskador

Vi löser dina fuktproblem, både akuta vattenskador och långvariga läckage. Vi hjälper både privatpersoner och företag med allt inom fukt- och vattenskador.

Misstänker du fuktproblem hemma? Eller behöver du hjälp att utreda en fukt- eller vattenskada genom din hemförsäkring?

Vi hjälper dig att kontrollera, utreda och åtgärda alla typer av vattenskador och fuktproblem.

Fukt- och vattenskador kan uppstå av en mängd olika orsaker:

  • Läckande kranar, rör eller vattenkopplingar
  • Konstruktionsfel eller dåliga tätskikt
  • Oregelbundet underhåll
  • Skadad, sliten eller ingen dränering
  • Bristande ventilation som orsakar fukt och mögel
  • Översvämningar eller tak som släpper in vatten

Vanliga skadeorsaker är till exempel att en vattenledning, ett avloppsrör, diskmaskinen eller varmvattenberedaren läcker. En annan vanlig skada är att tätskiktet i badrummet inte håller tätt och vatten läcker igenom väggen eller golvet. En översvämning i källaren kan uppstå t. ex. genom att avloppsvatten trycks upp från en golvbrunn.

Beställ en besiktning om du tror eller vet att du fått en vattenskada

Misstänker du en fukt- eller vattenskada i ditt hus eller lägenhet?

Här kan du läsa mer om Ocabs skadehantering och beställa någon av våra besiktningstjänster direkt på hemsidan.

Har du redan anmält en skada till ditt försäkringsbolag och fått ett skadenummer?

Fyll i detta formulär så tar en auktoriserad besiktningsman från Ocab kontakt med dig.

Om skadan visar sig vara ersättningsbar genom hemförsäkringen så står oftast försäkringsbolaget för kostnaden för skadebesiktningen – Ocab har lång erfarenhet kring försäkringsskador och vi hjälper dig gärna med råd inför kontakt med ditt försäkringsbolag.

Beställ en grundkontroll om du är osäker på om du har problem

Oavsett orsak är det bäst och billigast att åtgärda fuktproblem innan skadan är skedd. Vi kan hjälpa dig med en fuktkontroll eller fuktutredning som visar om det finns fukt och mögel, var den finns och varför den uppstått. Med den senaste tekniken och med icke-förstörande metoder ligger Ocabs kompetenta medarbetare i branschens framkant för att åtgärda din fuktskada eller vattenskada.

Om du t.ex. upptäckt mögelliknande fläckar eller att det luktar underligt i ett badrum eller våtutrymme så kan du beställa en enklare fuktkontroll till fast pris direkt via denna länk:
Fuktkontroll badrum – grundkontroll

Ersättning vid vattenskada

Om du drabbas av en vattenskada kan du via din hemförsäkring få ersättning för att åtgärda skadorna i huset. En villahemförsäkring omfattar oftast även saker som skadas. Vattenskador eller läckageskador i villor uppstår ofta i köket, badrummet eller källaren – men hela huset kan drabbas. För att få ersättning för en vattenskada i ett våtrum ska man i de flesta försäkringsbolag ha följt de branschregler som gäller för våtrummet vid tiden för byggnationen av våtrummet. 

Du måste alltid betala en självrisk. För vattenskador kan självrisken ofta vara högre än för andra skador, särskilt vid en vattenskada i våtrum, frysta rör eller översvämning utifrån. Självrisken kan variera beroende på försäkringsbolag. Ocab samarbetar med alla försäkringsbolag och kan stödja dig kring frågor om försäkringsersättning, självrisk och åldersavdrag.

Ta kontakt med Ocab idag för trygg, hållbar och rikstäckande kompetens inom fukt- och vattenskador!

Beställ skadebesiktning med skadenummer