journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Vi hittar och tar hand om farliga ämnen i byggnader

Utreder förekomst av farligt avfall och material i byggnader

Vi minimerar miljö- och hälsoriskerna innan t.ex. en renovering, ombyggnation eller rivning..

Kontakta oss redan idag

Anlita Ocab så får du svar och hjälp

I en miljöinventering / materialinventering kartlägger vi förekomst av farligt material i byggnader. En väl genomförd inventering minimerar miljö- och hälsoriskerna innan t.ex. en renovering, ombyggnation eller rivning. Ocab utför även sakkunniginventering inför miljöcertifieringar.

I många byggnader, särskilt i äldre från 1950-, 1960- och 1970-talen, finns miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB. När dessa byggnader renoveras eller rivs medför det dels stora kostnader för hantering av det farliga avfallet, och dels ökade risker för miljö- och hälsoskador om kunskapen om ämnena är bristfällig.

Flera faktorer påverkar omfattningen av en inventering som t ex tillhandahållna underlag, typ av byggnad och erfarenhetsbedömning. Om en byggnad är uppförd på 90-talet behöver man t. ex. inte inventera asbest. Varuslag som kan inkluderas är bland annat asbest, brandsläckare, bromerande flamskyddsmedel, freon, joniserande strålning, klorparaffiner, metaller, olja, PAH, PCB, tryckimpregnerat virke samt varuslag kategoriserade som övrigt som t ex kemikalier, skadedjur och smittoämnen.

Metodik

Inventeringen utförs alltid av medarbetare med särskild utbildning på området och följer en bestämd metodik som beroende på omfattning kan innefatta okulär besiktning av byggnadsdelar och tekniska installationer, provtagning av material, klassificering, konstruktionsingrepp, bilddokumentation och mängdning. Som leverans erhålls en utförlig rapport.

Vi genomför även fuktkvotsmätningar, RBK-mätning i betong och GBR-mätning i avjämningsmassa samt täthetsprovning. Våra tekniker är auktoriserade av RBK, Rådet för ByggKompetens

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Lär dig mer om våra företagstjänster