Facebook
Hem 5 Sanering och rengöring 5 Miljöinventering

Miljöinventering

Anlita Ocab så får du svar och hjälp

Vid en miljöinventering / materialinventering kartlägger vi förekomst av farligt material i byggnader. En väl genomförd inventering minimerar miljö- och hälsoriskerna innan t.ex. en renovering, ombyggnation eller rivning. Ocab utför även sakkunniginventering inför miljöcertifieringar.

I många byggnader, särskilt i äldre från 1950-, 1960- och 1970-talen, finns miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB. När dessa byggnader renoveras eller rivs medför det dels stora kostnader för hantering av det farliga avfallet, och dels ökade risker för miljö- och hälsoskador om kunskapen om ämnena är bristfällig.

Flera faktorer påverkar omfattningen av en inventering som t ex tillhandahållna underlag, typ av byggnad och erfarenhetsbedömning. Om en byggnad är uppförd på 90-talet behöver man t. ex. inte inventera asbest. Varuslag som kan inkluderas är bland annat asbest, brandsläckare, bromerande flamskyddsmedel, freon, joniserande strålning, klorparaffiner, metaller, olja, PAH, PCB, tryckimpregnerat virke samt varuslag kategoriserade som övrigt som t ex kemikalier, skadedjur och smittoämnen.

Metodik

Inventeringen utförs alltid av medarbetare med särskild utbildning på området och följer en bestämd metodik som beroende på omfattning kan innefatta okulär besiktning av byggnadsdelar och tekniska installationer, provtagning av material, klassificering, konstruktionsingrepp, bilddokumentation och mängdning. Som leverans erhålls en utförlig rapport.

Vi genomför även fuktkvotsmätningar, RBK-mätning i betong och GBR-mätning i avjämningsmassa samt täthetsprovning. Våra tekniker är auktoriserade av RBK, Rådet för ByggKompetens

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.