journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Behöver ni en totalpartner för skadeservice i era fastigheter? Ocab Total.

En rikstäckande komplett lösning för alla era behov.

Ocab Total är ett fullservicekoncept där Ocab som totalentreprenör erbjuder allt från besiktning och analys till åtgärder och förebyggande arbete.

Kontakta oss redan idag

Vi tar hand om allt med Ocab Total.

Med Ocab Total som koncept löser vi som totalentreprenör dina och dina kunders problem över hela landet En heltäckande skadeservice-partner med 60 års erfarenhet!

  • Rikstäckande – vi når era kunder inom en timme
  • Kompetens för alla skadetyper
  • Bemanning och utrustning som möjliggör stark mobilisering
  • Dedikerad lokal projektledare
  • Kvalitet i leveransen

Nöjdare kunder – med våra digitala tjänster.

Med Ocab Total ingår tillgång till tjänsten kund.ocab.se – en digital plattform för uppföljning och kommunikation med beställare och skadedrabbade genom hela skadeprocessen. Bättre kundupplevelse och minskad administration för alla inblandade!

Miljöfokus och besparingar i alla led.

Genom konsekvent användande av sanering, renovering och återbruk räddar vi värden och sparar resurser, miljö och kostnader.

Alla Ocab servicekontor har tydliga miljömål för transporter, avfall, kemikalier och energi.

Ta ett snack med oss så berättar vi mer!

Kontakta oss redan idag så går vi tillsammans igenom möjligheterna och fördelarna med Ocab Total – ett branschledande koncept för framtidens skadeservice.

Rikstäckande – Ocab har över 1200 medarbetare på fler än 50 servicekontor i Sverige.

Samarbete – Ocab samarbetar med försäkringsbolag, fastighetsbolag, industri och bostadsrättsföreningar.

Hållbarhet – Vi räddar värden med unik kompetens, modern teknik och hållbarhet som ledord.

Helhetslösningar – Totallösningar inom skadeservice: Avfuktning, sanering, skadeutredning, jour.

Certifierade – Kompetens, erfarenhet och utrustning för alla skadetyper.

Några av de tjänster vi kan hjälpa er med

Sanering och rengöring

Att sanera är att ta till vara på de resurser som redan finns, vilket är lönsamt både utifrån ett miljömässigt perspektiv och ur ett ekonomiskt. Med 60 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare som räddar värden efter brand- och vattenskador och tar bort farliga ämnen på ett säkert sätt.

Fukt- och vattenskador

Vi hjälper företag och privatpersoner med allt inom avfuktning och löser fuktproblem, både akuta vattenskador och fuktskador efter långvarigt läckage. Vi mäter och hittar orsaken till problemen, väljer rätt torkteknik och arbetar med förebyggande åtgärder, alltid med hänsyn till varje fastighet och med sikte på att minimera kostnader och att rädda värden.

Våra tjänster inom fukt- och vattenskador:

Fuktutredning| Avfuktning| Läcksökning| Mögelutredning| Vind och krypgrund

Byggnadsmiljö

Det finns många faktorer och orsaker till att skador uppstår i byggnader, skador som i sin tur orsakar problem med dålig lukt och ohälsosam inomhusmiljö. Vi hjälper dig hela vägen, från att utreda vad som orsakat problemen till rapport och åtgärdsförslag för att rätta till brister och problem.

Fastighet & industri

I större och mindre projekt hjälper vi privata och kommersiella fastighetsägare med till exempel rivning och håltagning. Vi arbetar även med säkerhetsförebyggande åtgärder som brandtätning av VVS-, el, och ventilationsarbeten som genombryter brandceller samt alla typer av fogning.

Våra tjänster inom fastighet & industri:

Brandtätning| Fogning| Rivning| Håltagning| Betongslipning

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

    I och med att du skickar in formuläret godkänner du att dina kontaktuppgifter sparas av oss och att vi får kontakta dig i ärendet.