journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Är det någon som rökt länge så att lukten inte går bort?

Lukten av långvarigt bruk av tobak kräver specialkunskap att sanera.

Vi är experter på sanering av nikotin och tobakslukt med långsiktigt resultat.

Kontakta oss redan idag

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort.

Vi vet hur man gör för att få riktigt bra resultat även vid sanering av de mest inrökta miljöer.

För att sanera nikotin och tobakslukt med långsiktigt resultat krävs att man först tvättar bort all nikotinolja och alla missfärgningar med fettlösliga rengöringsmedel, innan man målar eller tapetserar om. Som verktyg har vi flera olika medel och saneringsmetoder, allt efter typ av ytskikt och omfattning av nikotinföroreningar i ytskikten.

Om nikotin satt sig riktigt ordentligt i väggarna räcker det inte alltid med en ytlig rengöring, sanering och ommålning, utan man kan behöva ta bort tapeter och/eller exempelvis gipsskivor. Då kan vi hjälpa till även med rivning av ytskikt innan vi sanerar nikotinlukten. Därefter kan vi hjälpa till med återställning av vägg/ytskikt och målningsarbeten. På så sätt kan du få mer komplett hjälp via en och samma kontakt.

När det gäller nikotinskador är variationen stor i hur omfattande sanering som krävs för att komma till rätta med problemet i sin helhet. För att bedöma skadan måste alltid en besiktning ske på plats och kostnadsestimering kan inte göras före besiktning. Önskar du en offert på sanering eller ett utlåtande, vid exempelvis förvärv av lägenhet eller hus, är första steget att boka en besiktning av skadan, välkommen att kontakta oss.

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Lär dig mer om sanering och rengöring