Facebook
Hem 5 Sanering och rengöring 5 Luktsanering

Luktsanering

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset.

Vi vet hur man sanerar lukt, allt från katturin och mögel till brandrök och tobaksrök, och framför allt hur man gör det på rätt sätt så att dålig lukt inte återkommer.

Vi börjar med att hitta orsaken! Det är inte alltid självklart vad den dåliga lukten beror på och var den kommer ifrån, exempelvis om lukten beror på fukt eller mögel. Vid luktsanering är det därför viktigt att först hitta källan till den otrevliga lukten, och var i huset/fastigheten som det finns behov av att sanera för att få bort dålig lukt. Misstänker vi exempelvis att lukten beror på fukt kan det vara på sin plats med en fuktkontroll eller fuktutredning.

Starka lukter kräver starka metoder.

I vår arsenal har vi en rad olika metoder som vi sedan använder utifrån gedigen kunskap om vad som fungerar bäst på olika material och olika luktproblem:

  • Kemikalier och högtryckstvätt
  • Vaportek, en metod som används för att ta bort tobakslukt/nikotinlukt i rum
  • Rökätare, en metod som minimerar brandrökslukt i exempelvis trappuppgångar
  • Ozonering, ozonbehandling, en metod där vi behandlar möbler och saker på plats i en ozonkammare för att effektivt få bort röklukt efter brand eller rökskador
  • Foggning eller foggermetoden är en metod där man fyller rummet med kemisk ånga för att ta bort mögellukt och annan dålig lukt, bland annat efter brandskador
  • Jonisering mot dålig odör från t ex mögel, rutten mat med mera. Joniseringsaggregatet producerar negativa joner i rummet. Jonerna bildar syreklungor av förorenade partiklar som sedan filtreras bort
  • Spärrmålning, patentering, målning med alkyd- eller oljebaserad spärrfärg. Förseglar luktpartiklar i byggnadsmaterialen. Efter spärrmålning färdigställs ytan med slutligt ytskikt. Spärrmålning är ett komplement och föregås av annan luktsanering eller behandling

Ocab har avtal med alla försäkringsbolag så att vi skall kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt om problemet är ersättningsbart via din försäkring.

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.