Facebook
Hem 5 Kontakt 5 Jour

Jour

Har det hänt något?

Ocab Skadejour – jourservice för fastighetsskador dygnet runt 

Vid akuta skador orsakade av till exempel brand, vatten och skadegörelse finns vår jour tillgänglig dygnet runt. Vi är snabbt på plats från något av våra över 50 kontor i landet och har rätt kompetens, resurser och utrustning för att effektivt begränsa och åtgärda skador. Vi prioriterar och påbörjar rätt insatser i det akuta skedet med fokus på att rädda värden.

Ocab ser alltid till att skicka rätt kompetens till skadeplatsen för att snabbt kunna stoppa skadeorsaken och säkra risk för skadespridning och sekundärskador:

  • Vattenskador: stoppa läckage, avlägsna vatten, avfuktning
  • Brandskador: sanering trapphus, skapa undertryck, foggning, luktbehandling
  • Lösöre: palla upp möbler, flytta lösöre, evakuering av värdeföremål, konst och antikviteter
  • Inbrott/skadegörelse: borttagning eller skyddstäckning av krossat glas, klotter
  • Special/sanitära skador: sanering av lägenheter eller andra utrymmen
  • Oljeskador: avspärrningar för akutområden samt mindre oljesaneringar

Efter att vi stoppat skadeorsaken och säkrat att skadorna inte sprider sig, besiktigas skadorna och vi kan därefter ge förslag på vidare åtgärder och återställning.

Vårt fokus ligger på att rädda värden och återställa så att skadedrabbade personer och verksamheter snabbt kan återgå till en normal vardag.

Ocab Jour logotyp

Alla skadedrabbade kan ringa vårt larmnummer som är bemannat dygnet runt. Vi rycker ut och kommer snarast möjligt. Under kontorstid (07.00-16.00) ring i första hand direkt till närmaste Ocab Servicekontor.

Om du dessutom har tecknat jouravtal med oss garanterar vi att vara på plats inom en timme från de flesta av våra anläggningar. Ocab Jouravtal är ofta ett utmärkt sätt att komplettera vanliga underhålls- och serviceavtal. Sammantaget får du då insatsberedskap dygnet runt.

Kontakta oss