Facebook
Hem 5 Fukt- och vattenskador 5 Läcksökning

Läcksökning

Läcksökning innebär att man tar reda på var i en ledning ett läckageställe sitter.

Våra duktiga medarbetare har erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna och utrustningen för att lokalisera och åtgärda vattenläckage utan att behöva riva upp väggar och golv.

En läcka är en mardröm för vilken fastighetsägare som helst. Var sitter läckan, hur stor skada har den gjort? Och hur hittar man en läcka som inte är uppenbar utan kan finnas var som helst i en ledning eller ett rörsystem? Med oss får du professionell hjälp hela vägen från läcksökning till skadeundersökning och avfuktning och vi hjälper dig att hitta läckan oavsett hur liten den är och även om den gömt sig långt inne i ett rörsystem.

Läcksökning kräver olika metoder för att hitta läckage beroende på vad det är för typ av läcka och fastighet. Sedan krävs förstås rätt kunskap för att välja rätt metod och utföra den på rätt sätt. Hos Ocab finns både kunnandet och utrustningen som gör att vi behärskar de flesta tekniker inom läcksökning som till exempel värmekamera, spårgas, filmning av avlopp och provtryckning av rör.

Från skadeundersökning till problemlösning.

Att hitta läckan är förstås bara ett första steg. Sedan gäller det att utreda följderna, sanera eventuella skador och förebygga nya läckor. När vi väl har lokaliserat läckaget gör vi en omsorgsfull undersökning för att se hur stor den eventuella skadan är och för att kunna rekommendera det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att reparera läckan. Eftersom vi även är experter på fukt och fuktutredningar undersöker vi även eventuella fuktskador och åtgärdar dem genom effektiv avfuktning. Allt givetvis med sikte på en hållbar lösning för att undvika risk för ett nytt läckage i framtiden.

Vanliga typer av läcksökning

Exempel på olika typer av läcksökning som Ocab genomför över hela landet:

Läcksökning vattenledning i mark

Vattenledningar under markytan med läckage kan vara svåra att upptäcka. Stora mängder vatten kan tränga ut och denna typ av läcka skall åtgärdas så snart som möjligt.

Läcksökning av vattenledningar

Läckande vattenledningar kan snabbt orsaka fukt- och vattenskador om problemet inte avhjälps i tid. Om du misstänker läckage men inte vet var läckan uppstått behövs en läcksökning.

Läcksökning av swimming pool

Om din pool läcker kan det resultera i större förluster av vatten. Om du tror att din pool läcker kan du snabbt behöva sätta in en läcksökning.

Läcksökning yttertak

Läcker taket måste du handla snabbt innan stora skador uppkommer. Vi har kunskaperna för att identifiera takläckage och åtgärda problemet.

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.