Facebook
Hem 5 Inledande utredning inomhusmiljö

Vanligt förekommande hälsoproblem relaterade till inomhusmiljön i byggnader

Ocab har lång erfarenhet av inomhusmiljöproblem och anpassar utredningen efter dina specifika förutsättningar.

Bild av en ventilationsmynning

När är det lämpligt att beställa en utredning av inomhusmiljön?

Om du upplever att du mår dåligt när du vistas i bostaden/lokalen och har något av nedanstående symptom:

Symptomen är ofta övergående och tydligt kopplade till vistelse i en lokal eller byggnad.

Om fler personer i huset upplever liknande symptom kan man misstänka påverkan från inomhusmiljöfaktorer. Besvären bör uppfattas som en signal på att tekniska missförhållanden kan föreligga och att en utredning av inomhusmiljön i lokalen bör inledas.

AI-genererad bild på någon som snyter sig i en näsduk

Exempel på moment som ingår i en inledande inomhusutredning där man upplever besvär:

För att få en fullgod och representativ utredning bör samtliga utrymmen hållas stängda utan extra ventilation/vädring i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

Ocab-personal kollar inomhusmiljö-statistik på en laptop i ett kök

Beställ offert på utredning av din inomhusmiljö