Mögel

Det krävs professionell kunskap och erfarenhet inom avfuktning och skadesanering för att kunna sanera mögel på rätt sätt.

Mögel och annan mikrobiell påväxt är ett miljöproblem i hus och ett hälsoproblem för människor.
Mögelsvampar avger mykotoxiner som kan sprida sig via inomhusluften och slutligen hamna i våra luftrör. Symtom som kan vara tecken på att det finns mögel i en fastighet är bland annat astmatiska och allergiska besvär, trötthet, hosta och nästäppa. Husmögel kan också ge upphov till andra otrevliga saker som dålig lukt som sätter sig i möbler och kläder. Även om det kan vara svårt att veta om besvären beror på just mögel eller på andra saker i inomhusmiljön är det bra att vara försiktig. Vid synligt mögel bör man definitivt göra en mögelsanering.

Innan man börjar mögelsanering påbörjas bör man fastställa orsaken till varför skadan har uppstått – göra en fukt- eller mögelkontroll.

Varför uppstår mögel?

Mögel trivs i fuktig miljö och uppstår därför i fastigheter med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Fukt finns överallt och är för det mesta synlig i form av vatten, is eller vattenånga. Det är när fukten inte syns som den kan ställa till problem, eftersom man då inte är medveten om att fukthalten är för hög. När den relativa luftfuktigheten (RF) är mer än 75 procent finns det risk för tillväxt av mögel. Har det gått så långt som till mögelangrepp kan det synas i form av fuktfläckar, bubblor i mattor, tak och tapeter eller missfärgade ytor på väggar, golv eller tak. Om mögel växer synligt på ytor medför det en ökning av halten sporer i luften. Men redan innan möglet är ett faktum är det bra att upptäcka tecken på fuktskada eller fuktproblem som också kan visa sig som fuktfläckar, flagnad färg eller missfärgningar i ytskikt.

Svartmögel på kakelfogar i badrummet – ett vanligt problem


Svart eller rött mögel i kakelfogar uppstår oftast om man inte rengör badrummet ordentligt och är sällan orsakat av byggtekniska fel eller yttre läckage. Det är sällan farligt mögel det handlar om – och man kan i många fall åtgärda problemet på egen hand. Det finns speciella mögelmedel att köpa eller så använder man gamla husmorsknep såsom bikarbonat eller ättika. Se till att använda skyddshandskar när du använder olika preparat!

Vid svårare eller återkommande problem – fuktutredning och mögelutredning

För att hitta orsaken till svår eller återkommande mögeltillväxt gör vi en mögelkontroll och fuktutredning.
Hur omfattande utredning som behövs bedömer vi utifrån varje enskilt fall och i samråd med dig som kund. Baserat på vår utredning tar vi fram åtgärds- och kostnadsförslag. Precis som med alla andra skadeproblem i fastigheter är det bästa och billigaste att upptäcka och åtgärda fuktproblem redan innan mögelskador har uppkommit. Så vänta inte på eventuella mögelproblem – hör av dig om du misstänker ett fuktproblem i huset.

Om du misstänker mögel och fuktproblem i badrum/våtutrymmen kan du beställa en grundkontroll av fukt och mögel till fast pris direkt via denna länk: Fuktkontroll badrum – grundkontroll

Sanering av mögel och hantering av fuktproblemet

Ocab hjälper dig med fuktskade- och mögelsanering i både fastighet och grund. Vi gör all sanering innan vi installerar avfuktare. Förutom att ta bort mögelpåväxt ser vi till att även åtgärda orsaken för att undvika risken att mögel- eller fuktproblemen återuppstår. Att ta bort orsaken till möglet kan räcka vid ytliga mögelangrepp, i svårare fall kan det krävas visst arbete med ombyggnad eller renovering av konstruktionen. Oavsett omfattningen av saneringen får du alltid en grundlig dokumentation med bilder före och efter mögelsaneringen.

Är du osäker på om du har ett problem? Boka en gratis rådgivning via video med oss!

Kontakta oss

  Andra tjänster

  Gratis videorådgivning

  Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

  Bokning av tjänster på hemsidan

  Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

  Hitta ditt närmaste Ocab Servicekontor

  Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.