journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Behöver du hjälp med sanering eller avancerad rengöring?

Att sanera och att rengöra är att ta vara på de resurser som redan finns.

Det är lönsamt både utifrån ett miljömässigt perspektiv och ur ett ekonomiskt. Med 60 års erfarenhet är Ocab en problemlösare oavsett om det handlar om att rädda värden efter en brand eller vattenskada eller få bort farliga ämnen på ett säkert sätt.

Kontakta oss redan idag

Våra tjänster inom sanering och rengöring.

Vi är experter på alla typer av sanering och rengöring.

Dålig lukt, klotter eller mögel? Asbest, radon eller andra farliga ämnen? Vi sanerar allt från industrier och offentliga miljöer till bostadsfastigheter och lägenheter.

Kontakta oss – vi är snabbt på plats över hela landet och kan hjälpa dig med alla typer av sanering.

Ocab hanterar och sanerar möbler/lösöre och förvarar det fram till återflyttning. Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Ocab erbjuder kompetens och de senaste teknikerna för att effektivt och miljömässigt sanera skador och rädda värden på ett hållbart sätt.

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Tjänst: Asbestkontroll. Vi genomför inventering av utrymmen där man kan misstänka förekomst av asbest i olika material.