journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Har du problem med dåligt drag i ventilationen?

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och mäter luftflöden för en friskare inomhusmiljö.

En ventilationsrengöring ger friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage och förebygger fuktskador.

Kontakta oss redan idag

När gjorde du rent luftkanalerna senast?

Smuts påverkar flödena i ventilationssystemet och sämre flöden ger negativa effekter. Mindre luft passerar i systemet och ventilationsfläktarna får arbeta hårdare för att få luften att cirkulera. Konsekvensen är sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och mer slitage på utrustningen. En ventilationsrengöring är viktigt för att få ett funktionsdugligt och driftsäkert ventilationssystem vilket minskar risken för hälsoproblem.

Genom ventilationsrengöring får man rena ventilationskanaler, förbättrad ventilation genom tillförsel av mer friskluft samt bortförsel av skämd luft. Med hjälp av ventilationsrengöring minskar även mögelbildningar och förökning av bakterier.

Är du medlem i Villaägarna erbjuder vi olika rabatter – se vår medlemssida här: Ocab för medlemmar i Villaägarna

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Lär dig mer om rengöring och sanering