Facebook

Vi hjälper företag att besikta och åtgärda skador i fastigheter

Fukt- & vattenskador
Sanering & rengöring
Byggnads-
miljö

Vi löser dina fuktproblem, både akuta vattenskador och långvariga läckage.

Vi hjälper företag och privatpersoner med allt inom avfuktning och löser fuktproblem, både akuta vattenskador och fuktskador efter långvarigt läckage. Vi mäter och hittar orsaken till problemen, väljer rätt torkteknik och arbetar med förebyggande åtgärder, alltid med hänsyn till varje fastighet och med sikte på att minimera kostnader och att rädda värden.

Vi är experter på alla typer av sanering och rengöring.

Att sanera är att ta till vara på de resurser som redan finns, vilket är lönsamt både utifrån ett miljömässigt perspektiv och ur ett ekonomiskt. Med 60 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare som räddar värden efter brand- och vattenskador och tar bort farliga ämnen på ett säkert sätt.

Läs mer om vad vi gör inom sanering och rengöring

Komplett kompetens och erfarenhet för din hälsas skull

Det finns många faktorer och orsaker till att skador uppstår i byggnader, skador som i sin tur orsakar problem med dålig lukt och ohälsosam inomhusmiljö. Vi hjälper dig hela vägen, från att utreda vad som orsakat problemen till rapport och åtgärdsförslag för att rätta till brister och problem.

Läs mer om våra tjänster inom byggnadsmiljö

Heltäckande, hållbar skadeservice för alla typer av fastigheter

Rikstäckande

Ocab har över 1200 medarbetare på fler än 50 servicecenter i Sverige.

Hållbarhet

Vi räddar värden med kompetens, modern teknik och hållbarhet som ledord.

Samarbete

Ocab samarbetar med försäkrings-bolag, fastighets-bolag, industri och bostadsrätts-föreningar.

Helhetslösningar

Totallösningar inom skadeservice: Avfuktning, sanering, skadeutredning, jour.

Certifierade

Kompetens, erfarenhet och utrustning för alla skadetyper.

Vår långa och hållbara historia

Ocab räddar värden!

I snart 60 år har vi arbetat med en stark affärsidé som kortfattat kan uttryckas: “Vi räddar värden”.

Vi bedriver verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till företagets resurser och följer gällande lagstiftning. Miljöarbetet är väl förankrat i organisationen genom utbildning och påverkan på utvecklingen av våra produkter och tjänster.

Behöver ni en totalpartner för skadeservice i era fastigheter?

AI-genererad bild på en massa balkonger i ett stort lägenhetshus

Vi introducerar Ocab Total!

Med Ocab Total tar vi hand om allt ert företag behöver inom skadeservice anpassat efter era behov.

Miljöfokus

Genom konsekvent användande av sanering, renovering och återbruk räddar vi värden och sparar resurser, miljö och kostnader.

Nöjdare kunder

Med Ocab Total ingår tillgång till  en digital plattform för uppföljning och kommunikation med beställare och skadedrabbade genom hela skadeprocessen.

Behöver er BRF en partner för att hantera skador i fastigheten?

Vi kan arbeta som hjälpande hand med jouravtal eller vara en komplett lösning utifrån era behov.

Vi på Ocab har ett fullservicekoncept där vi erbjuder allt från kontroll och analys till åtgärder och förebyggande arbete.

Rosa och röda balkonger vid lägenhetsfasad
s

Brådskande ärende?

Vår jour finns tillgänglig
dygnet runt

t

Har du en fråga?

Kontakta ditt
servicekontor

Skett en olycka?

Boka hjälp direkt
här på webben!