Om oss 2020-07-08T09:59:38+00:00

Om oss

Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.

Kontakta oss
Jobba hos oss

Genom att kontinuerligt satsa på utveckling inom kvalitet och miljö har Ocab förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. Ocab omsätter omkring 900 Mkr och har cirka 850 medarbetare över hela Sverige.

Ocab-bolagen är certifierade inom Miljö ISO 14001 och Kvalitet ISO 9001.

Kontaktuppgifter till Ocabs centrala organisation hittar du här

Allmänna villkor

Våra värderingar

Inom Ocab arbetar vi ständigt med våra gemensamma värderingar. Vi står för kvalité, engagemang och hållbarhet som också sammanfattas i vår mission: Vi räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön.

Ocab utgår ifrån en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare inom Ocab ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi ser ett värde i olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Ocab.

Våra värderingar borgar för ett trivsamt arbetsklimat, nöjda kunder och ett bra resultat som skapar utveckling. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi vill utvecklas och överträffa våra kunders krav. Vi ska samtidigt leverera tjänster med begränsad miljöpåverkan och med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser.

Vid sidan av våra medarbetares engagemang och kompetens är det våra gemensamma värderingar som skapar vår framgång. Värderingarna vägleder oss i det dagliga arbetet och skapar samsyn kring viktiga frågor inom Ocab.

Uppförandekod

Alla våra medarbetare måste känna till och följa vår uppförandekod som är ett verktyg för hur vi ska agera för att skapa goda relationer med våra kunder och en god arbetsmiljö. Uppförandekoden har tagits fram för att tydliggöra värderingar och underlätta för alla inom Ocab att agera korrekt och fatta rätt beslut som följer de lagar och regler som gäller.

Vår historia

I över 50 år har vi arbetat med en stark affärsidé som kortfattat kan uttryckas ”Vi räddar värden”.  1964 bildades Ocab, Service och Försäljningsaktiebolag i Stockholm. Grundaren var skeppsmäklaren Lars Conrad Brunkman och företaget vände sig till försäkringsbolag och erbjöd sanering. Ett andra kontor startades i Tranås lett av Hasse Storm och hans bror Georg Storm var samtidigt engagerad i verksamheten i huvudstaden. En fjärde partner blev bolagets första VD – köpmannen Hugo Sjögren.  De flesta uppdragen bestod av sanering av sotskador och brand men även av rengöring av cisterner. En och annan vattenskada hanterades också.

I mitten av 70-talet ändrades namnet till Ocab Skadeservice Aktiebolag och det fastslogs att bolaget skulle utföra sanering av brand-, sot-, vatten-, lukt- och oljeskador samt idka därmed förenlig verksamhet.

Därefter har tjänster tillkommit i takt med behov och utveckling och idag består Ocab av 15 lokala företag i en gemensam koncern. Ocab har vuxit till ett rikstäckande företag som finns på ett 50-tal orter i landet och har ca 900 medarbetare, men det personliga och lokala engagemanget är fortfarande själen i verksamheten.

Tillsammans med Ocab ingår systerföretagen MCM Relining, NHS, Nordisk Högtrycksspolning, samt Planea i Oleterkoncernen. NHS erbjuder högtrycksspolning, vakuumsugning och rörinspektion, MCM Relining utför totalrenovering av avloppssystem genom relining och Planea erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en verklig helhetslösning inom skade-, industri- och fastighetsservice.

Kvalitet och miljö

Ocab ska uppfylla kundernas krav och förväntningar samt genomföra ständiga förbättringar i verksamheten. Vår självklara utgångspunkt är att alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder och våra medarbetarna förväntas sträva efter att aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang.

Vi bedriver verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till företagets resurser och följer gällande lagstiftning. Miljöarbetet ska vara väl förankrat i organisationen genom utbildning och påverkan på utvecklingen av våra produkter och tjänster.

För att respektera våra medarbetare förebygger vi skada och ohälsa och förbättrar hela tiden arbetsmiljöfrågorna genom att vi ser varandras olikheter som en styrka och tillvaratar varandras kompetenser. Vi vill ha nöjda medarbetare och kommunicerar vikten av delaktighet.

Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för nöjda kunder och medarbetare och långsiktighet i kundrelationer och verksamhet.

Hållbarhet

Hållbarhet ska vara integrerat i alla våra aktiviteter vad gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter – dessa ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Mår personal, kunder och leverantörer bra minskar kostnaderna medan effektiviteten ökar. Vi strävar samtidigt efter att hela tiden minimera den miljöpåverkan vår verksamhet innebär.

  • Erfarenhet, kompetens och rätt utrustning är avgörande för att rädda värden för våra kunder och våra kunders kunder. Genom just kompetens och effektiva metoder kan vi begränsa kostnaden för skador och dess effekter för våra kunder och våra kunders kunder.
  • Vi arbetar aktivt med att tillhandahålla en säker arbetsmiljö och att långsiktigt främja arbetshälsa och säkerhet. Ocab strävar efter jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
  • Vi ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid genomförande av varje enskilt uppdrag gentemot våra kunder och i styrningen av vår egen verksamhet. Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna, från val av kemikalier i den dagliga verksamheten till att säkerställa ansvarsfulla inköp och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.