Facebook
Hem 5 Om oss

Om oss

Vår historia

I 60 år har vi arbetat med en stark affärsidé som kortfattat kan uttryckas; Vi räddar värden. 1964 bildades Ocab, Service och Försäljningsaktiebolag i Stockholm. Grundaren var skeppsmäklaren Lars Conrad Brunkman och företaget vände sig till försäkringsbolag och erbjöd sanering. Ett andra kontor startades i Tranås lett av Hasse Storm och hans bror Georg Storm var samtidigt engagerad i verksamheten i huvudstaden. En fjärde partner blev bolagets första VD – köpmannen Hugo Sjögren.  De flesta uppdragen bestod av sanering av sotskador och brandskador men även av rengöring av cisterner. En och annan vattenskada hanterades också.

I mitten av 70-talet ändrades namnet till Ocab Skadeservice Aktiebolag och det fastslogs att bolaget skulle utföra sanering av brand-, sot-, vatten-, lukt- och oljeskador samt idka därmed förenlig verksamhet.

Sedan starten har tjänster tillkommit i takt med behov och utveckling och idag är Ocab ett rikstäckande företag som finns på över 50 orter i landet. Med ca 1 400 medarbetare är det personliga och lokala engagemanget fortfarande själen i verksamheten.

Ocab utvecklas hela tiden.

Genom att kontinuerligt satsa på utveckling inom kvalitet och miljö har Ocab förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. Ocab omsätter årligen omkring 2 md och har cirka 1 400 medarbetare över hela Sverige.

Ocab-bolagen är certifierade inom Miljö ISO 14001 och Kvalitet ISO 9001.

Filmen om Ocab

Våra värderingar

Inom Ocab arbetar vi ständigt med våra gemensamma värderingar. Vi står för kvalité, engagemang och hållbarhet som också sammanfattas i vår mission: Vi räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön.

Ocab utgår ifrån en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare inom Ocab ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi ser ett värde i olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Ocab.

Våra värderingar borgar för ett trivsamt arbetsklimat, nöjda kunder och ett bra resultat som skapar utveckling. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi vill utvecklas och överträffa våra kunders krav. Vi ska samtidigt leverera tjänster med begränsad miljöpåverkan och med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser.

Vid sidan av våra medarbetares engagemang och kompetens är det våra gemensamma värderingar som skapar vår framgång. Värderingarna vägleder oss i det dagliga arbetet och skapar samsyn kring viktiga frågor inom Ocab.

Uppförandekod

Alla våra medarbetare måste känna till och följa vår uppförandekod som är ett verktyg för hur vi ska agera för att skapa goda relationer med våra kunder och en god arbetsmiljö. Uppförandekoden har tagits fram för att tydliggöra värderingar och underlätta för alla inom Ocab att agera korrekt och fatta rätt beslut som följer de lagar och regler som gäller.

» Vår Code of Conduct

Kvalitét och miljö

Ocab ska uppfylla kundernas krav och förväntningar samt genomföra ständiga förbättringar i verksamheten. Vår självklara utgångspunkt är att alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder och våra medarbetarna förväntas sträva efter att aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang.

Vi bedriver verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till företagets resurser och följer gällande lagstiftning. Miljöarbetet är väl förankrat i organisationen genom utbildning och påverkan på utvecklingen av våra produkter och tjänster.

För att respektera våra medarbetare förebygger vi skada och ohälsa och förbättrar hela tiden arbetsmiljöfrågorna genom att vi ser varandras olikheter som en styrka och tillvaratar varandras kompetenser. Vi vill ha nöjda medarbetare och kommunicerar vikten av delaktighet.

Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för nöjda kunder och medarbetare och långsiktighet i kundrelationer och verksamhet.

En ledande aktör för hållbar skadeservice

Från ord till handling

Hållbarhet är ett av tre fokusområden i Ocabs långsiktiga strategi. Det innebär att våra tjänster och hela verksamhet ska vara så hållbar som möjligt, med utgångspunkt i medarbetare och miljö. För oss handlar det om att vara med och bidra till en utveckling där det är en självklarhet att hushålla med gemensamma och begränsade resurser. Vi är idag en branschledande aktör som driver utvecklingen av tjänster och metodval inom skadeservice mot en hållbar och cirkulär hantering. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners tar vi ansvar för att minska vårt klimatavtryck.

Under 2020 inleddes ett övergripande arbete för att identifiera ett nuläge, sätta mål och därefter en handlingsplan för det långsiktiga arbetet kring hållbarhet i koncernen fram till 2030. Kort sagt hur vi skulle börja gå från ord till handling. Vi deltar i UN Global Compact och ställer oss bakom FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och ser att vi främst kan påverka inom sju av målen. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi är därför förankrade i dessa sju mål.

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.