Facebook
Hem 5 Företag 5 Ocab Bostadsrättsförening

Ocab Bostadsrättsförening

Styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar har stort ansvar.

Som styrelseledamot äger och företräder ni föreningens fastighet och med det följer ett stort ansvar. Styrelsens främsta uppgift som fastighetsägare är att ta hand om fastigheten och dess skötsel och styrelsen har också ett indirekt ansvar för miljön i och omkring fastigheten och för de boendes hälsa och säkerhet. Bara att reda ut var ansvaret ligger för skador kan vara både svårt och tidskrävande och utredningsplikten ligger alltid hos styrelsen. Att kunna vända sig till en kontakt som kan ta ett helhetsansvar för att lösa eventuella problem är för många föreningar den effektivaste lösningen.

Ocab kan ansvara för allt från översyn till akuta åtgärder.

Vi arbetar idag med många bostadsrättsföreningar som behöver en heltäckande skadeservice-partner för att till exempel inventera och besiktiga våtutrymmen och därmed förebygga problem med fukt i fastighetens konstruktion. Felaktigt installerade tvättmaskiner och diskmaskiner kan enkelt åtgärdas så att risk för läckage minimeras.
Om fuktskadan redan är ett faktum kan vi även hitta orsaken och vidta rätt åtgärder. Andra vanliga uppdrag är inventering och sanering av farliga ämnen såsom asbest, PCB och radon. Uppstår något akut problem har vi även jour-verksamhet dygnet runt i hela Sverige. Hjälp och 60 års erfarenhet når er på max 1 timme när ni behöver.

Eller som helhetspartner med projektledaransvar.

Behöver ni en helhetspartner finns vi med i alla faser och kan ta projektledaransvaret vid till exempel byggsamordning, uppföljande kontroller och besiktning samt upprättande av tidplaner. Vi hjälper även till med inventering av fastigheter inför större renoveringar och offertutvärdering och stöd vid upphandling.

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.