Facebook

Krypgrund – fuktutredning

Artikelnr: 12006 Kategori:

Krypgrund – fuktutredning

14 286 kr

Översikt

14 286 kr

inkl. moms

Betalas mot faktura

Du debiteras först efter att tjänsten är utförd.

Vad ingår i en Krypgrund – fuktutredning?
 • Inledande fuktutredning av krypgrund
 • Upp till 4 timmar arbetstid på plats i fastigheten
 • Access till hela grunden behövs
 • Okulär besiktning, fuktmätning blindbotten, grundmur, synliga läckage från rör och kopplingar
 • Fastställande av orsak eller trolig orsak
 • Provtagning av material – mikrobiell påväxt/mögel. Subjektiv luktbedömning av uttagna materialprover tas med och utförs på luktneutral plats)
 • Vid behov – analys av material på externt laboratorium**
 • Dokumentering av ytskikt inklusive mått på skadade utrymmen.
 • Bilddokumentering av skadeorsak samt skadezon/skadade utrymmen.
 • Framtagande av förslag på vidare åtgärd


*Resväg max 40 km tur och retur med bil ingår. Trängsel och parkeringsavgifter, resor med bil över 40 km samt resor med båt tillkommer. Milersättning för överstigande avstånd f.n. 12 kr/km.

Eventuellt tillkommande besök, arbetstid på plats överstigande 4 timmar, konsultation via telefon eller e-post debiteras extra. T.ex. om arbetet tar mer än 4 timmar vid ett besök eller om fler besök blir aktuella.

**Eventuella analys av prover på externt laboratorium ingår ej utan debiteras separat.

Återställning av provhål från förstörande ingrepp i byggnadskonstruktioner ingår Ej i uppdraget.

För att få en fullgod och representativa utredning av vind, krypgrund och/eller luktutredningar i bodel skall samtliga utrymmen hållas stängt i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

När är det lämpligt att beställa en Krypgrund – fuktutredning?
 • Om du har synligt mögel – huset kan drabbas av både svart och vitmögel i krypgrunden

 • Om du har fuktiga grundmurar och mark

 • Om du känt misstänkt lukt eller luften är unken

 • Om du behöver ett utlåtande inför husköp

Vad händer efter att jag beställt en Krypgrund – fuktutredning?
 1. Ditt närmaste Ocab-kontor tar kontakt med dig för att boka en lämplig tid
 2. En Ocab-tekniker gör en besiktning enligt tjänstens beskrivning
 3. Du får en rapport med utgångspunkt i vad vår tekniker har sett på plats