Krypgrund – fuktutredning

Inledande utredning av din krypgrund med arbetstid på plats upp till 4 timmar: Vi okulärbesiktigar, mäter fukt, tar prover av material, bilddokumenterar skadezoner, fastställer trolig skadeorsak samt tar fram förslag på vidare åtgärder.

13 750.00kr
Varav moms: 2 750.00kr

När är det lämpligt att beställa denna tjänst?

 • Om du har synligt mögel – huset kan drabbas av både svart och vitmögel i krypgrunden
 • Om du har fuktiga grundmurar och mark
 • Om du känt misstänkt lukt eller luften är unken
 • Om du behöver ett utlåtande inför husköp

Beskrivning

Vad ingår i tjänsten?*

 • Inledande fuktutredning av krypgrund
 • Access till hela grunden behövs
 • Okulär besiktning, fuktmätning blindbotten, grundmur, synliga läckage från rör och kopplingar
 • Upp till 4 timmar på plats i fastigheten
 • Fastställande av orsak eller trolig orsak
 • Provtagning av material – mikrobiell påväxt/mögel. Subjektiv luktbedömning av uttagna materialprover tas med och utförs på luktneutral plats)
 • Vid behov – analys av material på externt laboratorium**
 • Dokumentering av ytskikt inklusive mått på skadade utrymmen.
 • Bilddokumentering av skadeorsak samt skadezon/skadade utrymmen.
 • Framtagande av förslag på vidare åtgärd


*Resväg max 40 km tur och retur med bil ingår. Trängsel och parkeringsavgifter, resor med bil över 40 km samt resor med båt tillkommer. Milersättning för överstigande avstånd f.n. 2,80 kr/km.

Eventuellt tillkommande besök, arbetstid på plats överstigande 4 timmar, konsultation via telefon eller e-post debiteras extra. T.ex. om arbetet tar mer än 4 timmar vid ett besök eller om fler besök blir aktuella.

**Eventuella analysprover på externt laboratorium ingår ej utan debiteras separat.

Återställning av provhål från förstörande ingrepp i byggnadskonstruktioner ingår Ej i uppdraget.

För att få en fullgod och representativa utredning av vind, krypgrund och/eller luktutredningar i bodel skall samtliga utrymmen hållas stängt i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

Artikelnummer: 12006