Hem 5 Beställ hjälp online 5 Villkor för e-handel

Villkor för e-handel

Allmänna Villkor – Ocab AB

 1. Inledning 
  1.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som köps från Ocab AB via vår webbplats.
 2. Definitioner 
  2.1. “Kunden”: den person eller organisation som köper tjänster från Ocab AB.
  2.2. “Tjänsten”: den tjänst eller de tjänster som Kunden köper från Ocab AB.
 3. Beställning av tjänst 
  3.1. Beställning av Tjänsten görs via vår webbplats.
  3.2. Ett avtal mellan Kunden och Ocab AB anses ingått när Ocab AB skriftligen bekräftat Kundens beställning via e-post.
 4. Priser och betalning 
  4.1. Alla priser är angivna i svenska kronor och inkluderar moms.
  4.2. Betalning av Tjänsten sker genom de betalningsmetoder som anges på webbplatsen.
 5. Utförande av tjänsten 
  5.1. Tjänsten utförs på den fastighet som Kunden anger vid beställningen.
  5.2. Kunden ansvarar för att ge Ocab AB tillträde till fastigheten vid överenskommet tillfälle.
 6. Garanti och reklamation 
  6.1. Ocab AB lämnar 12 månaders garanti på utförda tjänster.
  6.2. Vid eventuella fel eller brister ska Kunden reklamera tjänsten skriftligen inom 14 dagar efter det att felet upptäckts.
 7. Ångerrätt 
  7.1. Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det datum då beställningen bekräftades av Ocab AB, förutsatt att Tjänsten ännu inte påbörjats.
  7.2. Vid utnyttjande av ångerrätt ska Kunden kontakta Ocab AB skriftligen.
 8. Ansvarsbegränsning 
  8.1. Ocab AB:s totala ansvar för skador eller förluster som orsakas av Tjänsten är begränsat till det pris Kunden betalat för Tjänsten.
 9. Force majeure 
  9.1. Ocab AB är inte ansvarig för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser på grund av omständigheter utanför dess rimliga kontroll.
 10. Ändringar i villkoren 
  10.1. Ocab AB förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Ändringar publiceras på webbplatsen och träder i kraft 30 dagar efter publicering.
 11. Tvister 
  11.1. Eventuella tvister som uppstår på grund av dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontakta oss

  Andra tjänster

  Gratis videorådgivning

  Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

  Bokning av tjänster på hemsidan

  Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

  Hitta ditt närmaste Ocab Servicekontor

  Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.