Facebook

Vindsutrymme – fuktutredning

Artikelnr: 12008 Kategori:

Vindsutrymme – fuktutredning

14 286 kr

Översikt

Utredning med okulär besiktning av råspont, takstolar, ångspärr/ångbroms, provtagning, mätning, dokumentering av ytskikt, bilddokumentering skadeorsak samt skadade utrymmen, rapport och förslag på åtgärder.

 

Att tänka på

 • Säker åtkomst till vindsutrymmet skall finnas.
 • Access till hela vindsutrymmet behövs.
 • Fast underlag/spång minimum 70 cm bred skall finnas fastmonterad på takstolar.
 • Inspektion sker endast från fast monterat underlag/spång.
 • Har ni tillgång till ritningar eller underlag som skulle kunna vara till hjälp för uppdraget så mejla gärna dom eller ha dom tillgängliga vid utredningstillfället.
 • För att få en fullgod och representativa mätning vid vind, krypgrunder och luktutredningar  skall samtliga utrymmen hållas stängt i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

14 286 kr

inkl. moms

Betalas mot faktura

Du debiteras först efter att tjänsten är utförd.

Vad ingår i en Vindsutrymme – fuktutredning?
 • Inledande fuktutredning av vindsutrymme
 • Upp till 4 timmar på plats i fastigheten
 • Okulär besiktning råspont, takstolar, ångspärr/ångbroms
 • Bedömning av trolig orsak till problemet
 • Provtagning av material – mikrobiell påväxt/mögel. Subjektiv luktbedömning av uttagna materialprover tas med och utförs på luktneutral plats)
 • Kostnad för analys på externt labb tillkommer
 • Dokumentering av ytskikt inklusive mått på skadade utrymmen.
 • Bilddokumentering av skadeorsak samt skadezon/skadade utrymmen.
 • Framtagande av förslag på vidare åtgärd

*Resväg max 40 km tur och retur med bil ingår. Trängsel och parkeringsavgifter, resor med bil över 40 km samt resor med båt tillkommer. Milersättning för överstigande avstånd f.n. 12 kr/km.

Eventuellt tillkommande besök, arbetstid på plats överstigande 4 timmar, konsultation via telefon eller e-post debiteras extra. T.ex. om arbetet tar mer än 4 timmar vid ett besök eller om fler besök blir aktuella.

Eventuella analys av prover på externt laboratorium ingår ej utan debiteras separat.

Återställning av provhål från förstörande ingrepp i byggnadskonstruktioner ingår Ej i uppdraget.

När är det lämpligt att beställa en Vindsutrymme – fuktutredning?
 • Om du upptäckt fukt och missfärgande påväxt på insida av yttertakspanel eller takstolar

 • Om du känt misstänkt lukt eller luften är unken

 • Om du behöver ett utlåtande inför husköp

Vad händer efter att jag beställt en Vindsutrymme – fuktutredning?
 1. Ditt närmaste Ocab-kontor tar kontakt med dig för att boka en lämplig tid
 2. En Ocab-tekniker gör en besiktning enligt tjänstens beskrivning
 3. Du får en rapport med utgångspunkt i vad vår tekniker har sett på plats