Hem 5 Om oss 5 Skadehantering med Ocab

Skadehantering med Ocab

När olyckan är framme och din fastighet drabbas av en vatten- eller brandskada uppstår naturligtvis en mängd frågor och funderingar. Vi på Ocab ser till att du får en smidig besiktning, hantering och återställning av din skada.

Har du redan varit i kontakt med ditt försäkringsbolag och fått ett skadenummer kan du beställa en skadebesiktning direkt via formuläret längst ner på denna sida. Har du inget skadenummer finns besiktningar och kontroller att beställa i vår webbutik till fast pris. Om skadan visar sig vara ersättningsbar genom din hemförsäkring så ersätts oftast kostnaden för skadebesiktningen av ditt försäkringsbolag i efterhand.

Beställ skadebesiktning

Med skadenummer

Utan skadenummer

Så här går skadehantering hos Ocab till

1

Skadebesiktning

En auktoriserad besiktningsman från Ocab behöver först bedöma skadans omfattning och orsak. Efter besiktningen tar vi fram en handlingsplan och kalkyl för reparation och återställning.

Om skadan är ersättningsbar genom hemförsäkringen så står oftast försäkringsbolaget för kostnaden för skadebesiktningen – vi hjälper dig gärna med råd inför kontakt med ditt försäkringsbolag.

Du kan kontakta Ocab direkt vid skadetillfället eller efter kontakt med försäkringsbolaget. Ocab samarbetar med alla försäkringsbolag.

2

Kakyl och kostnadsförslag

När skadans omfattning är kartlagd, tar Ocab fram en kostnadskalkyl som skickas till ditt försäkringsbolag för handläggning och godkännande. Du får i samband med handläggningen även veta vilka eventuella kostnader som inte täcks av försäkringen, såsom självrisk och åldersavdrag.

3

Återställning av skadan

För att säkerställa en smidig och effektiv återställning är det viktigt att materialval och eventuella tilläggsarbeten är beslutade innan arbetet påbörjas. Tillsammans med Ocab bestäms hur nyckel eller låskoder till din bostad ska hanteras.

Vi försöker självklart att hålla arbetsområdet i ditt hem så rent som möjligt. Du kan underlätta arbetet genom att flytta ömtåliga föremål du är rädd om och som riskerar att skadas.

Viktigt att veta!

Självrisk varierar beroende på typen av skada och försäkringsbolag. Normalt meddelas självriskbeloppet av din försäkringshandläggare när skadan rapporterats.

Åldersavdrag görs på återställningsarbeten, både på arbete och material, på grund av värdeminskning av material och annat. Om det rör sig om tilläggsarbeten där ROT-avdrag kan användas, ansvarar du som beställare för att nödvändig information om detta lämnas till Ocab innan arbetet påbörjas.

4

Förberedelser

För att säkerställa en smidig och effektiv återställning är det viktigt att materialval och eventuella tilläggsarbeten är beslutade innan arbetet påbörjas. Tillsammans med Ocab bestäms hur nyckel eller låskoder till din bostad ska hanteras.

Vi försöker självklart att hålla arbetsområdet i ditt hem så rent som möjligt. Du kan underlätta arbetet genom att flytta ömtåliga föremål du är rädd om och som riskerar att skadas.

Viktigt att veta!

Självrisk varierar beroende på typen av skada och försäkringsbolag. Normalt meddelas självriskbeloppet av din försäkringshandläggare när skadan rapporterats.

Åldersavdrag görs på återställningsarbeten, både på arbete och material, på grund av värdeminskning av material och annat. Om det rör sig om tilläggsarbeten där ROT-avdrag kan användas, ansvarar du som beställare för att nödvändig information om detta lämnas till Ocab innan arbetet påbörjas.

5

Slutbesiktning

Ocab tar ansvar för att arbetet blir korrekt utfört och avslutat och stämmer av med dig som skadedrabbad. Mindre skador kräver sällan en separat slutbesiktning.

Beställ skadebesiktning med skadenummer