Nyheter från Ocab

Hos oss händer det mycket! Här kan du läsa nyheter från vår verksamhet.

Ocab växer i Göteborg, Borås och Varberg genom förvärv av Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

Ocab växer i Göteborg, Borås och Varberg genom förvärv av Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB Ocab förvärvar Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB som är en ledande aktör i Västsverige med kontor i Göteborg, Borås och Varberg. Bolaget har drygt 40 anställda och en årlig omsättning på cirka SEK 80 miljoner. Förvärvet kompletterar Ocabs befintliga verksamheter på dessa […]
Läs hela nyheten

Christopher Östberg ny Group CFO i Oleterkoncernen

Christopher Östberg ny Group CFO i Oleterkoncernen Christopher Östberg tar under hösten över rollen som koncernens CFO i Oleter Group. Han tar samtidigt plats i koncernens ledningsgrupp. Christopher kommer närmast från Smile Tandvård, där han varit CFO sedan 2018. Innan dess har han bland annat haft roller som CFO på Coromatic Sverige, Head of M&A […]
Läs hela nyheten

Så här reducerar vi inköp av fossilt drivmedel och minskar blandat avfall

Så här reducerar vi inköp av fossilt drivmedel och minskar blandat avfall Ett viktigt mål för oss och fortsatt fokus är att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan i vår verksamhet. I vår klimatrapport för 2022 ser vi nu för andra året i rad några mycket fina resultat i omställningsarbetet. Ett par exempel där man lyckats […]
Läs hela nyheten

Vårt citykoncept Ocab Go i Stockholm växlar upp!

Vårt citykoncept Ocab Go i Stockholm växlar upp! I början av mars öppnade Ocab ett nytt kontor i Stockholm city. Nu, efter mindre än tre månader, har teamet utökats med en till fukttekniker för att möta intresset och efterfrågan på klimatsmart service i city. Närhet till våra kunder är en förutsättning för att kunna leverera […]
Läs hela nyheten

Ocab växer i Västerbotten med etablering i Lycksele

Ocab växer i Västerbotten med etablering i Lycksele Ocab öppnar ett nytt servicekontor i Lycksele och verksamheten är redan i gång under ledning av platschef Jan Norrman. Med nyetableringen bygger vi vidare på vår unika lokala närvaro med målet att rädda mer värden för både nya och befintliga kunder. Vår lokala servicegrad är under kontinuerlig […]
Läs hela nyheten

Rädda värden och omdefiniera framtidens skadeservice för bygg- och fastighetsbranschen – här är vår vision och första hållbarhetsredovisning

Rädda värden och omdefiniera framtidens skadeservice för bygg- och fastighetsbranschen – här är vår vision och första hållbarhetsredovisning Vi på Oleter Group är stolta över att kunna presentera vår första hållbarhetsredovisning som kommer att utgöra fundamentet för vårt ständigt pågående arbete inom hållbarhet. Genom att ta ställning mot konventionella metoder som innebär att riva, kassera […]
Läs hela nyheten

Klimatmål tillsammans med våra leverantörer

Klimatmål tillsammans med våra leverantörer Vi har förbundit oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5℃ till år 2030 genom SBTi, Science Based Taget initiativ. Vårt åtagande innebär att minska utsläppen med 63 % till 2030 jämfört med 2020. Det är ett av de högst satta målen globalt sett och ställer krav på att vi […]
Läs hela nyheten

Ocab lanserar nationell utbildningssatsning för fler saneringstekniker till branschen

Ocab lanserar nationell utbildningssatsning för fler saneringstekniker till branschen Höstens utbildningssatsning för fler saneringstekniker till branschen visade sig vara lyckad. Nu satsar Ocab nationellt och utvidgar initiativet från 8 till 35 orter över hela landet med målsättningen att rekrytera minst 50 framtida kollegor. Under hösten 2022 initierade och lanserade Ocab, i samarbete med Astar och […]
Läs hela nyheten

Ocab Go – vår nya satsning för klimatsmart service i city!

Ocab Go – vår nya satsning för klimatsmart service i city! Att finnas nära våra kunder är en av Ocabs unika styrkor. Med varje platskontor ökar vi vår tillgänglighet och service. Att snabbt vara på plats och kunna bedöma och vidta rätt åtgärder är också en hållbarhetsfråga då vi sparar på miljön och befintliga resurser […]
Läs hela nyheten

98 % lägre klimatbelastning med rätt avfuktningsmetod

98 % lägre klimatbelastning med rätt avfuktningsmetod Att initiera rätt åtgärd i rätt tid vid en skada kan ge stora besparingar – både miljö- och kostnadsmässiga. En förutsättning är att snabbt vara på plats med rätt kompetens för att bedöma vilka möjligheter som finns för att nå bästa resultat. I ett uppdrag som vi nyligen […]
Läs hela nyheten

Ocab bryter kopplingen mellan tillväxt och ökad klimatbelastning

Ocab bryter kopplingen mellan tillväxt och ökad klimatbelastning Det finns ett starkt historiskt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade klimatutsläpp. Att skapa fortsatt tillväxt utan ökad miljöpåverkan är därför ett mycket viktigt mål att uppnå och i vår klimatrapport kan vi se hur långt vi har kommit i vårt omställningsarbete. Två av våra enheter, Ocab […]
Läs hela nyheten

CDO rekryterad för att leda satsningen på smarta digitala tjänster

CDO rekryterad för att leda satsningen på smarta digitala tjänster Oleter Group är ett av de snabbast växande nordiska bolagen inom PDR-branschen (Property Damage Restoration). En av pelarna i denna tillväxt är satsningen på att utveckla digitala tjänster som håller samman alla parter i en fastighetskada. Brand- och fuktskador får stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser […]
Läs hela nyheten