Publicerad den 1 juni 2023

Så här reducerar vi inköp av fossilt drivmedel och minskar blandat avfall

Ett viktigt mål för oss och fortsatt fokus är att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan i vår verksamhet. I vår klimatrapport för 2022 ser vi nu för andra året i rad några mycket fina resultat i omställningsarbetet.

Ett par exempel där man lyckats extra bra i arbetet med att bryta kopplingen mellan tillväxt och ökade utsläpp är i Jönköping och Stockholm.

I båda regionerna har vi haft en positiv tillväxt samtidigt som vi lyckats med att:

✅ minska inköp av fossilt drivmedel med 22 % i Jönköping respektive 33 % i Stockholm

✅ reducera blandat avfall med 38 % i Jönköping respektive 51 % i Stockholm

Hur har man arbetat under 2022 för att nå dessa resultat? Vi frågade Robert Berg, Projektsamordnare i Jönköping.

  1. Vad har ni gjort för att reducera inköp av fossilt drivmedel?

Vi har under de senaste åren sett över vår fordonspark och bytt ut de fordon som har några år på nacken, då har vi främst tittat efter el-hybrid fordon. Vi har även satt tydliga processer och rutiner på att vi skall tanka HVO i den största mån det går. Vi har tillsammans med våra medarbetare kontinuerligt haft uppföljningar och informationsmöten för att hålla detta aktuellt och betona vikten av att vi alla bidrar i stort och smått.

Vad har ni gjort för att reducera blandat avfall?

Vi har i dagsläget cirka 15 olika avfallsfraktioner, allt från brännbart till lysrör. Detta är ett samarbete vi gör med Ragnsells som varit och besökt våra kontor, där vi tillsammans hittade ett bra upplägg gällande avfallshanteringen. I kombination med tydliga processer och information till medarbetarna så har vi tillsammans lyckats minska vårt blandade avfall.

Minskad energiförbrukning i våra lokaler?

Vi har sett över våra lokaler med allt från belysning till ventilation, och efter det tittat på möjligheter att spara på både miljö samt kostnader. Vi har den senaste tiden bytt ut nästan samtlig belysning till LED med rörelsevakt, detta för att inte belysning ska stå på i onödan. Vi har bytt ut gamla ventilationsaggregat till mer effektiva och bättre aggregat, för ett bättre inneklimat samt sett över schemaläggning/drifttider av dessa, också detta för att minska energiåtgången.

I Stockholm bad vi Johan Anderson, regionchef, att berätta lite kort om deras arbete under förra året:

Vad har ni gjort för att reducera inköp av fossilt drivmedel?

– Vi har helt enkelt bestämt oss för att ställa om vår bilpark och att växla över till helel- alternativt hybridbilar.

Vad har ni gjort för att reducera blandat avfall?

– I våra kunduppdrag har vi arbetat för att förlägga avfallssorteringen tidigare i vår skadeprocess, till exempel att säkra att vi kan sortera avfall direkt på skadeplats. Vi har också arbetat med att öka källsortering i våra egna anläggningar och kontor och att ha permanenta kärl respektive containers för olika fraktioner. Sedan tittar vi självklart alltid på möjligheten att rädda resurser om möjligt i stället för att kassera och riva.

Minskad energiförbrukning i våra lokaler?

– Vi har under 2022 gjort en större energikartläggning i våra fastigheter för att hitta energibesparande åtgärder, vilket vi kommer att se resultat och effektivisering av först i år.

Något annat som du vill lyfta fram som du ser är viktigt för att ta arbetet vidare med att sänka klimatbelastningen?

Vi har lagt mycket kraft på att hitta gemensamma vägar och samsyn framåt tillsammans med våra kunder och leverantörer. Vi behöver ha samma målbild för att få verklig avkastning i de satsningar och förändringar vi gör. Genom att utveckla våra processer och tillsammans verka för mer kilmatsmarta arbetssätt så hjälper vi även våra kunder att nå sina klimatmål.