journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Vårt citykoncept Ocab Go i Stockholm växlar upp!

Vårt citykoncept Ocab Go i Stockholm växlar upp!

Vårt citykoncept Ocab Go i Stockholm växlar upp!

I början av mars öppnade Ocab ett nytt kontor i Stockholm city. Nu, efter mindre än tre månader, har teamet utökats med en till fukttekniker för att möta intresset och efterfrågan på klimatsmart service i city.

Närhet till våra kunder är en förutsättning för att kunna leverera klimatsmarta tjänster eftersom tid är en avgörande faktor för hur mycket man kan rädda i en skada. Under 2022 hanterade Ocab 1 000 fukt- och vattenskador i Stockholms innerstad vilket vi nu vill möta upp ännu bättre genom att finnas med ett servicekontor i city.

Det är samtidigt vårt första koncept-kontor för att ge snabb, smart och grön service med fossilfria transporter till våra kunder i innerstaden. Ocab Go – klimatsmart service i city, är ytterligare en satsning vi gör för att kunna rädda mer värden och resurser och fokus är på fukt- och vattenskador. Den vanligaste typen av ärenden city-kontoret har hanterat under de första två månaderna är också fuktskador i Brf:er och i kommersiella fastigheter med butiker och köpcentrum.

– Vi har fått mycket uppmärksamhet och intresse från befintliga kunder och har också haft en tillströmning av nya kunder under den korta tid vi varit i gång. Det gör att vi nu efter mindre än 3 månader har växlat upp med ytterligare en fukttekniker till city-teamet. Vi ser att intresset av klimatsmarta arbetssätt och hur vi tillsammans med våra kunder kan spara på befintliga resurser, är stort och fortsätter växa hela tiden, säger Jonathan Janson, Avdelningschef avfuktning region Stockholm

Ocab Go och city-kontoret är bara i startgroparna men det finns redan planer för hur konceptet kan utvecklats, till exempel finns möjligheten att addera närområden med hög trafikbelastning som snabbt kan nås med fossilfria transporter som el-cykel.

– Initialt siktar vi på att dubbla vår kapacitet i city för att kunna hantera 2000 vattenskador i Stockholms innerstad till 2024, men vi kommer också på sikt att titta på att inkludera exempelvis Lidingö och Solna och erbjuda vårt koncept även där, säger Dennis Peterson, Marknadschef region Stockholm.

Ocab Sthlm city finns på Holländargatan 25 och nås på telefon 010-169 50 00. Alla kontaktuppgifter till vårt nya servicecenter hittar du här, vi hälsar befintliga och nya kunder varmt välkomna!

Foto: Ocab. f v Josef Al-Najafi, Dennis Hussain, Jonathan Janson och Micel Von Plenker-Tind.