Facebook

Publicerad den 22 maj 2023

Rädda värden och omdefiniera framtidens skadeservice för bygg- och fastighetsbranschen – här är vår vision och första hållbarhetsredovisning

Vi på Oleter Group är stolta över att kunna presentera vår första hållbarhetsredovisning som kommer att utgöra fundamentet för vårt ständigt pågående arbete inom hållbarhet. Genom att ta ställning mot konventionella metoder som innebär att riva, kassera och bygga nytt, strävar vi efter att rädda så mycket värden som möjligt och visa branschen att det är möjligt att skapa både ekonomisk och miljömässig vinning genom att omfamna en mer cirkulär affärsmodell.

“Vi är starkt övertygade om att framtiden tillhör de företag som vågar ta steget och ställa om till mer resurseffektiva produkter och tjänster och att traditionella linjära affärsmodeller i sin tur kommer minska i relevans. Genom att visa vägen framåt hoppas vi inspirera fastighets- och byggbranschen till att prioritera hållbarhet och accelerera transformationen mot en cirkulär ekonomi. Att rädda värden, återanvända och återställa material samt att minimera uppkomsten av skador anser vi är vägen framåt om vi vill säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer”, – Klas Elmberg, VD, Oleter Group

Hållbarhetsredovisningen har utvecklats med hänvisning till det välkända globala ramverket GRI, vilket ger en gedigen och transparent redovisning inom flera hållbarhetsaspekter. Genomgående för redovisningen är vårt starka åtagande och engagemang för att bekämpa klimatförändringarna. I linje med Parisavtalet har vi fastställt och fått våra vetenskapligt baserade mål godkända genom Science Based Targets initiative för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Genom att tillämpa hållbara metoder och omfamna innovativa tekniker strävar vi efter att minimera vår klimatpåverkan så långt det är möjligt.

Med förhoppningen att skapa en interaktiv och engagerande hållbarhetsredovisning, presenteras informationen digitalt i form av en hemsida för att läsaren ska kunna följa mål och utveckling i realtid. Redovisningen omfattar inte enbart klimat- och miljöområden, utan även sociala aspekter och god företagsstyrning som är signifikanta för hållbarhetsarbetet. Vi hoppas att intressenter och branschkollegor kommer ta del av hållbarhetsredovisningen och vilja följa med oss på vår transformationsresa mot att bli mer cirkulära.

Vårt mål med hållbarhetsredovisningen är bland annat att kunna inspirera andra aktörer att anamma affärsmodeller som prioriterar socialt ansvar, god företagsstyrning och minskade växthusgasutsläpp. Tillsammans formar vi vägen mot en mer hållbar och cirkulär bransch och framtid. Välkommen att ta del av vår hållbarhetsredovisning!

Linus Berg, Head of Sustainability, Oleter Group linus.berg@oletergroup.se

Klas Elmberg, VD, Oleter Group klas.elmberg@oletergroup.se