journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Dina fuktproblem kommer oftast uppifrån eller nerifrån!

Vi besiktigar, utreder och åtgärdar fuktproblem i krypgrund, källare och på vinden.

Vi åtgärdar mögel- och fuktskador i vindar, krypgrunder och källare. boka en kontroll redan idag!

Kontakta oss redan idag

Ocab hjälper dig att säkra värdet och funktionen i ditt hus genom att utreda och åtgärda fuktproblem i krypgrund och på vinden.

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn.

Fuktproblem går att åtgärda oavsett om de beror på dålig ventilation, läckor eller brister i byggnadskonstruktionen. Om du misstänker fuktproblem på vinden eller krypgrunden är ett första steg att förstå vad som är orsaken.

Fuktkontroll

Alla hus och alla situationer är unika och vi anpassar vår kontroll, och även föreslagna åtgärder, efter de förutsättningar som råder hos dig. Vanligtvis innefattar en fuktkontroll en okulär genomgång av vinden eller krypgrundens konstruktion, av eventuella problemområden och fuktmätning.
Vi sammanfattar alla uppgifter som framkommit och återkopplar till dig med ett mätprotokoll och ett åtgärdsförslag. Ibland behöver man gå vidare med en djupare utredning, här kan du läsa mer om fuktutredning.

Åtgärder

För att komma till rätta med fuktproblem måste man minska den relativa luftfuktigheten i utrymmet. Lösningen kan delvis vara att laga ett läckande tak eller att täta marken i en krypgrund med åldersbeständig plastfolie. I många fall, när fukthalten är för hög, är en effektiv lösning att installera en avfuktare eller mekanisk ventilation, vilken väljs efter just de förutsättningar som råder och för att vara så energi- och kostnadseffektiv som möjligt.
Om det redan uppstått skador, som till exempel mögel eller röta, kan vi hjälpa till med sanering.

Vi hjälper dig gärna med dina frågor, välkommen att kontakta ditt närmaste kontor!

Är du medlem i Villaägarna erbjuder vi olika rabatter – se vår medlemssida här: Ocab för medlemmar i Villaägarna

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Lär dig mer om fukt- och vattenskador