journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Dina fuktproblem kommer oftast uppifrån eller nerifrån!

Vi besiktigar, utreder och åtgärdar fuktproblem i krypgrund, källare och på vinden.

Vi åtgärdar mögel- och fuktskador i vindar, krypgrunder och källare. boka en kontroll eller större utredning till fast pris online redan idag!

Boka redan idag

Ocab hjälper dig att säkra värdet och funktionen i ditt hus genom att utreda och åtgärda fuktproblem i krypgrund och på vinden.

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn.

Fuktproblem går att åtgärda oavsett om de beror på dålig ventilation, läckor eller brister i byggnadskonstruktionen. Om du misstänker fuktproblem på vinden eller krypgrunden är ett första steg att förstå vad som är orsaken.

Vad täcker försäkringen?

De flesta v​illa- och fritidshus​försäkringar​ kan ersätta kostnader för sanering av fukt och mögel, men oftast bara om skadan uppstått till följd av översvämning eller läckage från husets vatten- eller avloppsystem.

Fukt i krypgrund

  • Har skadan orsakats av läckande rör eller läckage från en trasig tvätt- eller diskmaskin täcks skadan oftast av försäkringen.
  • Är det en annan orsak till skadan kan det vara svårt att få ersättning. Du kan oftast inte få ersättning om skadan beror på att du har drabbats av markfukt, det vill säga att vatten under bottenplattan har stigit upp genom konstruktionen, att det är bristfälligt dränerat runt grunden, så att vatten blivit stående och orsakat förhöjda fuktvärden i golv och vägg eller om grunden har bristfällig ventilation.

Fuktkontroll

Alla hus och alla situationer är unika och vi anpassar vår kontroll, och även föreslagna åtgärder, efter de förutsättningar som råder hos dig. Vanligtvis innefattar en fuktkontroll en okulär genomgång av vinden eller krypgrundens konstruktion, av eventuella problemområden och fuktmätning.
Vi sammanfattar alla uppgifter som framkommit och återkopplar till dig med ett mätprotokoll och ett åtgärdsförslag. Ibland behöver man gå vidare med en djupare utredning, här kan du läsa mer om fuktutredning.

Åtgärder

För att komma till rätta med fuktproblem måste man minska den relativa luftfuktigheten i utrymmet. Lösningen kan delvis vara att laga ett läckande tak eller att täta marken i en krypgrund med åldersbeständig plastfolie.
I många fall, när fukthalten är för hög, är en effektiv lösning att installera en avfuktare eller mekanisk ventilation, vilken väljs efter just de förutsättningar som råder och för att vara så energi- och kostnadseffektiv som möjligt.
Om det redan uppstått skador, som till exempel mögel eller röta, kan vi hjälpa till med sanering.

Vi hjälper dig gärna med dina frågor, välkommen att kontakta ditt närmaste kontor!

Beställ enklare kontroll eller en mer omfattande utredning till fast pris online

Fuktkontroll krypgrund – grundkontroll
Enklare kontroll av din krypgrund där vi utför okulär besiktning, enklare fuktindikering, synliga läckage från rör och kopplingar. Läs mer

Inledande fuktutredning krypgrund
En mer omfattande utredning med större fuktmätning, provtagning, dokumentering och framtagande av förslag till åtgärder. Läs mer

Fuktkontroll vindsutrymme – grundkontroll
Enklare kontroll av ditt vindsutrymme där vi utför okulär besiktning råspont, takstolar, ångspärr/ångbroms samt enklare fuktindikering Läs mer

Inledande fuktutredning vindsutrymme
En större utredning med fuktmätning, provtagning, dokumentering och framtagande av förslag till åtgärder. Läs mer

Är du medlem i Villaägarna erbjuder vi olika rabatter – se vår medlemssida här: Ocab för medlemmar i Villaägarna

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig utan ett fysiskt besök.

    Beställ någon av våra besiktningstjänster för vatten- och fuktskador direkt online till fast pris.

    Lär dig mer om fukt- och vattenskador