Facebook
Hem 5 Om oss 5 Transporter

Transporter

Mål 2024: Minskat inköp av fossilt drivmedel med minst 25% jämfört med 2020

För att säkerställa att vi följer de övergripande strategiska klimatmål vi har satt, har vi ett delmål om att minska våra inköp av fossila drivmedel med 25% till 2024 jämfört med 2020 års nivåer, samt att öka andelen körsträcka med el till 29%.

Initiativ
– Omställning till elektrifierad fordonspark
– Ny bilpolicy för att förenkla och förtydliga hanteringen av fordon
– Tanka HVO i befintliga dieselfordon

Utmaningar
– Förändrat körbeteende hos medarbetare
– El/- hybridfordon är en bristvara på marknaden
– Ökade drivmedelskostnader för HVO

Vad vi kan hjälpa dig med

Gratis videorådgivning

Via din mobil gör vår tekniker en första bedömning av skadan tillsammans med dig och rekommenderar vad du bör göra härnäst – utan ett fysiskt besök, helt gratis!

Bokning av tjänster på hemsidan

Vet du eller misstänker du att du har en skada? Beställ en besiktning, kontroll eller utredning direkt online.

Hitta och kontakta ditt närmaste Ocab Servicekontor

Behöver du kontakta ett Ocab servicekontor i närheten där du bor? Sök med ditt postnummer och använd kontaktformuläret.