Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags utrymmen, från industrilokaler till villakällare. Vi rycker även ut vid akuta behov av sugning och tömning, exempelvis vid översvämningar.

Vakuumsugning och torrsugning
Med våra mobila sugbilar tar vi hand om material och underlättar det som tidigare
ofta förknippats med tunga, hälsofarliga och manuella arbetsuppgifter. Vi avlägsnar material och tar hand om hälsofarliga material och farligt avfall.
För torra material har vi sugbilar som med hjälp av vakuum effektivt tömmer alla slags utrymmen och alla slags material – sand, betong, sågspån, lösull och taksingel med gränslösa möjligheter. Torrsugning är också ett effektivt sätt att tömma krypgrunder, vindar och andra utrymmen som är svåra att komma åt med grävmaskin. På köpet undviker man att miljöfarligt material dammar och förorenar arbetsplatsen, eftersom allt åker in i vår ”jättedammsugare”.

Materialförflyttning
Sugbilar kan även användas för motsatt ändamål – att blåsa ut material för att till exempel fylla igen en grund eller fylla en yta med grus. Materialet vakuumsugs in i tanken på sugbilen och därefter vänder vi på tekniken och blåser ut materialet.

Slamsugning och spolning
Vi kan snabbt tömma och rengöra bland annat septiktankar, avlopp, pumpgropar, olje- och fettavskiljare i bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, bensinstationer och industrier.

Kunskap att ta hand om avfallet
Vi ser självklart till att på ett säkert och miljöriktigt sätt ta hand om det miljöfarliga materialet och transporterar avfallet till godkänd mottagare. Vi har hög kompetens inom miljösäkerhet och är certifierade enligt miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 och ISO 9001.