Vi erbjuder projektledning i samband med bland annat rivning, sanering och återställning och kan ta helhetsansvaret för att driva skadehantering från utredning till dess skadan är åtgärdad.

Exempel på projektledningstjänster är byggsamordning, uppföljande kontroller och besiktning samt upprättande av tidplaner. Vi kan också hjälpa till med offertutvärdering och stöd vid upphandling.

Vi har bland annat lång erfarenhet att hjälpa bostadsrättsföreningar vid underhåll och skadehantering och vet vad som krävs för en smidig hantering för både boende och styrelse.