2017-09-14T12:55:45+00:00 2017-07-14|

Projektledning

Hjälp hela vägen vid till exempel rivning, sanering, återställning och skadehantering.

Kontakta oss

Vi erbjuder projektledning i samband med bland annat rivning, sanering och återställning och kan ta helhetsansvaret för att driva skadehantering från utredning till dess skadan är åtgärdad.

Exempel på projektledningstjänster är byggsamordning, uppföljande kontroller och besiktning samt upprättande av tidplaner. Vi kan också hjälpa till med offertutvärdering och stöd vid upphandling.

Vi har bland annat lång erfarenhet att hjälpa bostadsrättsföreningar vid underhåll och skadehantering och vet vad som krävs för en smidig hantering för både boende och styrelse.

Alla tjänster inom Byggnadsmiljö

Byggtorkning

Vi hjälper er att förebygga fuktskador vid byggprocessen genom fuktskyddsbeskrivning och planering och genomförande av torkning vid byggprojekt. Vi utför..

Läckagesökning i klimatskal

Vi hittar läckage av värme, vatten och luft i klimatskalet, det vill säga i de delar av en byggnad som..

Mätning och provtagning

Vi kan utföra de flesta sorters tekniska mätningar och provtagningar och reder ut om, och vilka, problem som finns i inomhusmiljön...

Miljöinventering

I en miljöinventering / materialinventering kartlägger vi förekomst av farligt avfall i byggnader. En väl genomförd inventering minimerar miljö- och..

Projektledning

Vi erbjuder projektledning i samband med bland annat rivning, sanering och återställning och kan ta helhetsansvaret för att driva skadehantering..

Skadeutredning

Av olika skäl uppstår skador i våra byggnader. När vi genomför en utredning av inomhusmiljön tar vi reda på vilka..