2018-04-20T08:27:26+00:00 2017-07-14|

Fogning

Alla typer av fogning och kvalitetssäkrade fogkonstruktioner

Kontakta oss

Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner och har kompetens för alla typer av fogningsarbeten. Våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) och vi följer SFRs riktlinjer.

Vi utför all typ av fogning som fasadfogning, sanitärfogning, bruksfogning och PCB-sanering av fogar. Vi kommer ut på plats och besiktigar fastigheten, skriver en besiktningsrapport och återkommer därefter med en åtgärdsplan.

Vi erbjuder fasadfogning vid renovering och i nyproduktion, mjukfogning / rörelsefogning och bruksfogning / stenfogning vid fogrenovering av äldre byggnader och vid byggnation eller renovering av stenpartier i konstruktioner.

Vi arbetar även med invändig fogning i anslutning till fönster och dörrar och sanitärfogning såsom badrumsfogning, köksfogning och fogning i våtutrymmen.

Vi håller gärna i en totalentreprenad då du som kund bara behöver vända dig till en kontaktperson för hela entreprenaden. Vi har ett brett utvalt nätverk för att säkerställa bästa kvalitet och ekonomi i varje projekt.

Alla tjänster inom Fastighet & industri

Betongslipning

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har..

Brandtätning

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en..

Fogning

Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner och har kompetens för alla typer av fogningsarbeten. Våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund..

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt. Vi arbetar med..

Rivning

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för..

Spolbilstjänster

Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags..