Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner och har kompetens för alla typer av fogningsarbeten. Våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) och vi följer SFRs riktlinjer.

Vi utför all typ av fogning som fasadfogning, sanitärfogning, bruksfogning och PCB-sanering av fogar. Vi kommer ut på plats och besiktigar fastigheten, skriver en besiktningsrapport och återkommer därefter med en åtgärdsplan.

Vi erbjuder fasadfogning vid renovering och i nyproduktion, mjukfogning / rörelsefogning och bruksfogning / stenfogning vid fogrenovering av äldre byggnader och vid byggnation eller renovering av stenpartier i konstruktioner.

Vi arbetar även med invändig fogning i anslutning till fönster och dörrar och sanitärfogning såsom badrumsfogning, köksfogning och fogning i våtutrymmen.

Vi håller gärna i en totalentreprenad då du som kund bara behöver vända dig till en kontaktperson för hela entreprenaden. Vi har ett brett utvalt nätverk för att säkerställa bästa kvalitet och ekonomi i varje projekt.