Vi hjälper er att förebygga fuktskador vid byggprocessen genom fuktskyddsbeskrivning och planering och genomförande av torkning vid byggprojekt.

Vi utför fuktskyddsbeskrivningar som följer uppställda rutiner enligt ByggaF och Boverkets föreskrifter. Projektets förutsättningar beskrivs då ur fuktsynpunkt och visar även på vilka åtgärder som krävs för att skydda huset mot skadlig fukt. I fuktskyddsplanen som är en del av fuktskyddsbeskrivningen, upprättas planer för vad som ska göras för att nå målsättningen.

Vi genomför även fuktkvotsmätningar, RBK-mätning i betong och GBR-mätning i avjämningsmassa samt täthetsprovning. Våra tekniker är auktoriserade av RBK, Rådet för ByggKompetens.