2018-02-07T11:44:34+00:00 2017-07-14|

Byggtorkning

Fuktskyddsbeskrivning och förebyggande av fuktskador i byggprocessen

Kontakta oss

Vi hjälper er att förebygga fuktskador vid byggprocessen genom fuktskyddsbeskrivning och planering och genomförande av torkning vid byggprojekt.

Vi utför fuktskyddsbeskrivningar som följer uppställda rutiner enligt ByggaF och Boverkets föreskrifter. Projektets förutsättningar beskrivs då ur fuktsynpunkt och visar även på vilka åtgärder som krävs för att skydda huset mot skadlig fukt. I fuktskyddsplanen som är en del av fuktskyddsbeskrivningen, upprättas planer för vad som ska göras för att nå målsättningen.

Vi genomför även fuktkvotsmätningar, RBK-mätning i betong och GBR-mätning i avjämningsmassa samt täthetsprovning. Våra tekniker är auktoriserade av RBK, Rådet för ByggKompetens.

Alla tjänster inom Byggnadsmiljö

Byggtorkning

Vi hjälper er att förebygga fuktskador vid byggprocessen genom fuktskyddsbeskrivning och planering och genomförande av torkning vid byggprojekt. Vi utför..

Läckagesökning i klimatskal

Vi hittar läckage av värme, vatten och luft i klimatskalet, det vill säga i de delar av en byggnad som..

Mätning och provtagning

Vi kan utföra de flesta sorters tekniska mätningar och provtagningar och reder ut om, och vilka, problem som finns i inomhusmiljön...

Miljöinventering

I en miljöinventering / materialinventering kartlägger vi förekomst av farligt avfall i byggnader. En väl genomförd inventering minimerar miljö- och..

Projektledning

Vi erbjuder projektledning i samband med bland annat rivning, sanering och återställning och kan ta helhetsansvaret för att driva skadehantering..

Skadeutredning

Av olika skäl uppstår skador i våra byggnader. När vi genomför en utredning av inomhusmiljön tar vi reda på vilka..