2019-10-16T08:57:47+00:00 2017-07-03|

Brandsanering

Besiktning och sanering som räddar ekonomiska och känslomässiga värden

Kontakta oss

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva byggnaden och lösöret som finns i fastigheten. Med vår expertis kan vi begränsa värdeförlusten betydligt vid såväl sot- och rökskador som vatten- och korrosionsskador. Vi har alltid jour dygnet runt och kan snabbt vara på plats var som helst i landet, med specialister som har både rätt utrustning och rätt kunskap.

Vid en brand är det inte bara ekonomiska värden som kan gå förlorade, utan ofta även personliga ägodelar med känslomässiga värden som inte går att ersätta. Men det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser.

Det är viktigt att först göra en grundlig besiktning där vi värderar vilka delar av byggnaden som kan saneras eller bör rivas. Därefter väljer vi saneringsmetod för varje byggnadsdel och utifrån varje skadas unika förutsättningar som lukt, nedsotningsgrad och material. Vid känsliga miljöer kan vi till exempel använda isblästring för att skonsamt och effektivt sanera ytorna.

Vid varje brandsanering inventerar och värderar vi också lösöret och ser över vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt eller med hjälp av olika luktsaneringsmetoder som tar bort brandlukt. Vi flyttar lösöret från platsen och förvarar det fram till återflyttning. Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Som alltid är det förstås allra bäst att förebygga brandskador innan olyckan är framme. Genom att brandtäta din fastighet kan du minska behovet av sanering om en brand skulle inträffa. Det kan du givetvis också få hjälp med av oss. Vi gör då en besiktning och ett åtgärdsförslag med offert. Hör av dig till oss för kunnig och erfaren hjälp inom brandsanering och brandtätning.

 

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..