2017-09-27T10:54:51+00:00 2017-07-14|

Betongslipning

Slipning av betong vid renovering eller vatten- och brandskador

Kontakta oss

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har stor erfarenhet av slipning i privata, offentliga och kommersiella fastigheter.

Vi arbetar även med avjämning och sanering av mattlim, fix till klinker, och mattrester samt då ytan inte är tillräckligt plan, till exempel inför läggning av matta och klinker. Avjämning kan också göras för att jämna till en misslyckad gjutning.

Alla tjänster inom Fastighet & industri

Betongslipning

Vi utför slipning av betong vid renovering och efter vatten- och brandskador. Våra medarbetare är utbildade för uppdraget och har..

Brandtätning

Vi har utbildade medarbetare som besiktigar och skriver åtgärdsförslag på brandtätningar. När detta är gjort kan vi även erbjuda en..

Fogning

Vi erbjuder kvalitetssäkrade fogkonstruktioner och har kompetens för alla typer av fogningsarbeten. Våra medarbetare är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund..

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt. Vi arbetar med..

Rivning

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada, alltid i enligt gällande regler för..

Spolbilstjänster

Vi hjälper dig med sugning/tömning av slam eller byggmaterial och vi har resurserna att tömma eller suga rent alla slags..