journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Behöver ert företag en partner som kan besikta och åtgärda skador i fastigheten?

Vi kan arbeta som en hjälpande hand eller vara en komplett lösning utifrån era behov.

Ocab erbjuder rikstäckande komplett skadeservice för alla typer av fastigheter.

Kontakta oss redan idag

Heltäckande, hållbar skadeservice för alla typer av fastigheter.

Det finns många faktorer och orsaker till att skador uppstår i byggnader, skador som i sin tur orsakar problem med dålig lukt och ohälsosam inomhusmiljö. Ocab är en heltäckande skadeservice-partner med 60 års erfarenhet och hjälper er hela vägen, från att utreda vilka brister som orsakat problemen till rapport och åtgärdsförslag.
Vi sparar resurser, miljö- och kostnader i varje led: Sanering, renovering och återbruk – och når er på max 1 timme med rikstäckande service på fler än 50 orter. Teckna ett jouravtal med oss så är vi alltid först på plats och tar hand om akuta skador och problem.

Ocab hjälper byggföretag, industri och fastighetsbolag med alla typer av byggnadsmiljöprojekt.

I såväl större som mindre projekt hjälper vi privata och kommersiella fastighetsägare med till exempel rivning, håltagning och sug- och spolbilstjänster. Vi arbetar även med säkerhetsförebyggande åtgärder som brandtätning och alla typer av fogning.

Helhetspartner – totalentreprenad med projektledaransvar.

Behöver ni en helhetspartner finns vi med i alla faser och kan ta projektledaransvaret vid till exempel byggsamordning, uppföljande kontroller och besiktning samt upprättande av tidplaner.

Med vårt koncept Ocab Total tar vi ansvar för alla processer. Vi hjälper även till med inventering av fastigheter inför större renoveringar och offertutvärdering och stöd vid upphandling.

Rikstäckande – Ocab har över 1200 medarbetare på fler än 50 servicecenter i Sverige.

Samarbete – Ocab samarbetar med försäkringsbolag, fastighetsbolag, industri och bostadsrättsföreningar.

Hållbarhet – Vi räddar värden med kompetens, modern teknik och hållbarhet som ledord.

Helhetslösningar – Totallösningar inom skadeservice: Avfuktning, sanering, skadeutredning, jour.

Certifierade – Kompetens, erfarenhet och utrustning för alla skadetyper.

Några av de tjänster vi kan hjälpa er med

Sanering och rengöring

Att sanera är att ta till vara på de resurser som redan finns, vilket är lönsamt både utifrån ett miljömässigt perspektiv och ur ett ekonomiskt. Med 60 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare som räddar värden efter brand- och vattenskador och tar bort farliga ämnen på ett säkert sätt.

Våra tjänster inom sanering och rengöring:

Asbestsanering | PCB sanering | Klottersanering | Radonmätning | Radonsanering | Mögelsanering | Nikotinsanering | Luktsanering | Brandsanering | Elektroniksanering | Oljesanering | Specialsanering |
Fasadtvätt | Taktvätt | Ventilationsrengöring

Fukt- och vattenskador

Vi hjälper företag och privatpersoner med allt inom avfuktning och löser fuktproblem, både akuta vattenskador och fuktskador efter långvarigt läckage. Vi mäter och hittar orsaken till problemen, väljer rätt torkteknik och arbetar med förebyggande åtgärder, alltid med hänsyn till varje fastighet och med sikte på att minimera kostnader och att rädda värden.

Våra tjänster inom fukt- och vattenskador:

Fuktutredning | Avfuktning | Läcksökning | Mögelutredning | Vind och krypgrund

Byggnadsmiljö

Det finns många faktorer och orsaker till att skador uppstår i byggnader, skador som i sin tur orsakar problem med dålig lukt och ohälsosam inomhusmiljö. Vi hjälper dig hela vägen, från att utreda vad som orsakat problemen till rapport och åtgärdsförslag för att rätta till brister och problem.

Våra tjänster inom byggnadsmiljö:

Skadeutredning | Mätning och provtagning | Byggtorkning | Miljöinventering | Projektledning | Läckagesökning i klimatskal

Fastighet & industri

I större och mindre projekt hjälper vi privata och kommersiella fastighetsägare med till exempel rivning och håltagning. Vi arbetar även med säkerhetsförebyggande åtgärder som brandtätning av VVS-, el, och ventilationsarbeten som genombryter brandceller samt alla typer av fogning.

Våra tjänster inom fastighet & industri:

Brandtätning | Fogning | Rivning | Håltagning | Betongslipning

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    I och med att du skickar in formuläret godkänner du att dina kontaktuppgifter sparas av oss och att vi får kontakta dig i ärendet.