Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja rätt rengöringsteknik som ska användas för just din fasad eller tak och tar bort smuts på ett hållbart sätt med omsorg om miljön, fastigheten och ekonomin.

Vi avfärgar fasader och murverk, oavsett vilken färg de är målade med. Gammal puts blästrar vi bort och du får en bra grund för ny puts. En professionell rengöring med efterföljande skyddsbehandling både förstärker och konserverar fasaden och räddar exempelvis vackra sandstensutsmyckningar från att förstöras.

Inte bara fasaden utan även taket behöver rengöras regelbundet. Taket är ofta den del av huset som får ta mest stryk och tak som är smutsiga och mossbevuxna blir snabbt dåliga. Beroende på material och förutsättningar erbjuder vi den metod som lämpar sig bäst för rengöring, till exempel vattenblästring eller ultrarent vatten. Taken kan sedan efterbehandlas med en skyddande beläggning i förebyggande syfte.

Ultrarent vatten – rent underhåll utan miljöpåverkan

Rengöring med ultrarent vatten är en metod som sparar både miljö och kostnader för våra kunder. Ultrarent vatten är en utmärkt metod att använda när det gäller plåt- och träfasader, åtskilliga putsade ytor, balkongfronter, glaspartier och solceller.

Ultrarent vatten är ett avmineraliserat och avjoniserat vatten som bryter bindningarna mellan smuts och underlag. Därmed kan ultrarent vatten ersätta traditionella kemikalier för att lösa smuts och metoden sänker avsevärt behovet av tvättmedel jämfört med andra tekniker.

Rengöringen genomförs med ett mycket lågt tryck i själva vattenstrålen vilket innebär kortare torktider. Det låga trycket medför också att övertäckning inte behövs lika stor omfattning som med högtryck, ofta inte alls. Behovet av liftar och byggställningar minskar när det mesta av arbetet kan utföras från markplan med lätta kolfiberskaft.