2018-03-08T10:06:47+00:00 2017-07-14|

Fasad- och takrengöring

Fasad- och takrengöring, för alla material och med miljön i åtanke

Kontakta oss

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja rätt rengöringsteknik som ska användas för just din fasad eller tak och tar bort smuts på ett hållbart sätt med omsorg om miljön, fastigheten och ekonomin.

Vi avfärgar fasader och murverk, oavsett vilken färg de är målade med. Gammal puts blästrar vi bort och du får en bra grund för ny puts. En professionell rengöring med efterföljande skyddsbehandling både förstärker och konserverar fasaden och räddar exempelvis vackra sandstensutsmyckningar från att förstöras.

Inte bara fasaden utan även taket behöver rengöras regelbundet. Taket är ofta den del av huset som får ta mest stryk och tak som är smutsiga och mossbevuxna blir snabbt dåliga. Beroende på material och förutsättningar erbjuder vi den metod som lämpar sig bäst för rengöring, till exempel vattenblästring eller ultrarent vatten. Taken kan sedan efterbehandlas med en skyddande beläggning i förebyggande syfte.

Ultrarent vatten – rent underhåll utan miljöpåverkan

Rengöring med ultrarent vatten är en metod som sparar både miljö och kostnader för våra kunder. Ultrarent vatten är en utmärkt metod att använda när det gäller plåt- och träfasader, åtskilliga putsade ytor, balkongfronter, glaspartier och solceller.

Ultrarent vatten är ett avmineraliserat och avjoniserat vatten som bryter bindningarna mellan smuts och underlag. Därmed kan ultrarent vatten ersätta traditionella kemikalier för att lösa smuts och metoden sänker avsevärt behovet av tvättmedel jämfört med andra tekniker.

Rengöringen genomförs med ett mycket lågt tryck i själva vattenstrålen vilket innebär kortare torktider. Det låga trycket medför också att övertäckning inte behövs lika stor omfattning som med högtryck, ofta inte alls. Behovet av liftar och byggställningar minskar när det mesta av arbetet kan utföras från markplan med lätta kolfiberskaft.

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..