2017-11-20T09:36:20+00:00 2017-07-14|

Nikotinsanering

Sanering av nikotin och tobakslukt med långsiktiga resultat

Kontakta oss

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet hur man gör för att få riktigt bra resultat även vid sanering av de mest inrökta miljöer.

För att sanera nikotin och tobakslukt med långsiktigt resultat krävs att man först tvättar bort all nikotinolja och alla missfärgningar med fettlösliga rengöringsmedel, innan man målar eller tapetserar om. Som verktyg har vi flera olika medel och saneringsmetoder, allt efter typ av ytskikt och omfattning av nikotinföroreningar i ytskikten.

Om nikotin satt sig riktigt ordentligt i väggarna räcker det inte alltid med en ytlig rengöring, sanering och ommålning, utan man kan behöva ta bort tapeter och/eller exempelvis gipsskivor. Då kan vi hjälpa till även med rivning av ytskikt innan vi sanerar nikotinlukten. Därefter kan vi hjälpa till med återställning av vägg/ytskikt och målningsarbeten. På så sätt kan du få mer komplett hjälp via en och samma kontakt.

När det gäller nikotinskador är variationen stor i hur omfattande sanering som krävs för att komma till rätta med problemet i sin helhet. För att bedöma skadan måste alltid en besiktning ske på plats och kostnadsestimering kan inte göras före besiktning. Önskar du en offert på sanering eller ett utlåtande, vid exempelvis förvärv av lägenhet eller hus, är första steget att boka en besiktning av skadan, välkommen att kontakta oss.

Mer om nikotinsanering

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..