2017-09-14T12:35:15+00:00 2017-07-14|

Luktsanering

Rätt metoder för långsiktig luktsanering och eliminering av orsak

Kontakta oss

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar lukt, allt från katturin och mögel till brandrök och tobaksrök, och framför allt hur man gör det på rätt sätt så att dålig lukt inte återkommer.

Bra att veta om lukt och luktborttagning
Lukter kan tyckas flyktiga eftersom vi upplever dem via luften, men de molekyler som får oss att känna den otrevliga lukten avges från ämnen som satt sig ordentligt fast i ytskikt som väggar och golv. Det räcker sällan med att måla över med spärrmålning, utan det krävs att ytan verkligen rengörs från de ämnen som orsakar lukten.

Vi börjar med att hitta orsaken
Det är inte alltid självklart vad den dåliga lukten beror på och var den kommer ifrån, exempelvis om lukten beror på fukt eller mögel. Vid luktsanering är det därför viktigt att först hitta källan till den otrevliga lukten, och var i huset/fastigheten som det finns behov av att sanera för att få bort dålig lukt. Misstänker vi exempelvis att lukten beror på fukt kan det vara på sin plats med en fuktkontroll eller fuktutredning.

Starka lukter kräver starka metoder
I vår arsenal har vi en rad olika metoder som vi sedan använder utifrån gedigen kunskap om vad som fungerar bäst på olika material och olika luktproblem:

  • Kemikalier och högtryckstvätt
  • Vaportek, en metod som används för att ta bort nikotinlukt i rum
  • Rökätare, en metod som minimerar brandrökslukt i exempelvis trappuppgångar
  • Ozonering, en metod där vi behandlar möbler och saker på plats i en ozonkammare för att effektivt få bort röklukt efter brand eller rökskador
  • Foggning, en metod där man fyller rummet med kemisk ånga för att ta bort mögellukt och annan dålig lukt, bland annat efter brandskador
  • Jonisering mot dålig odör från t ex mögel, rutten mat med mera

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Alla tjänster inom Sanering

Asbest

Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att utföra en analys där man..

Brand

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad gäller både själva..

Elektronik

Med rätt kunskap och snabba insatser vet vi vad som ska prioriteras vid en elektronikskada för att nå ett framgångsrikt..

Fasad

Genom rengöring av fasader och tak undviker du yttre påverkan som algbildning, luftföroreningar och mögel. Vi har kunskapen att välja..

Klotter

Ocab utför klottersanering och rengör fastigheter, fasader, hissar, gångtunnlar och bankomater. Vi utför förebyggande klotterskydd och återställer väggen genom ommålning..

Lukt

Dålig lukt skapar både obehag och oro, och kan även tyda på miljöproblem i huset. Vi vet hur man sanerar..

Nikotin

Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort. Vi vet..

Olja

Vi erbjuder både akut och planerad oljesanering, där vi tar hand om hela arbetet, med lång erfarenhet och med rätt..

PCB

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från..

Radon

Vi har stor erfarenhet av radonsanering och lämnar gärna förslag på åtgärd och offert. Våra medarbetare är utbildade i radonsanering..

Radondosor

Special

Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i..

Ventilation

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage..