journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Så här fungerar det att beställa en tjänst online!

BOKA

Boka tjänsten online till fast pris

ARBETET GENOMFÖRS

Vi tar hand om hela arbetet enligt tjänstebeskrivningen

FIXAT OCH KLART

När arbetet är färdigt skickar vi en faktura till dig

Fuktkontroll badrum

Vi genomför en grundkontroll av ditt badrum och angränsade utrymmen. Vi gör en fuktindikationsmätning av ytskikt och dokumenterar orsak eller trolig orsak till eventuell skada. Du får också förslag på rekommenderade åtgärder från våra erfarna fukttekniker.

Asbets

Asbestkontroll

Vi genomför inventering av utrymmen och eventuellt provtagning där man kan misstänka förekomst av asbest i olika material. Du får också förslag på rekommenderade åtgärder av våra utbildade och erfarna tekniker.

Inledande inomhusmiljöutredning

Om du upplever att du mår dåligt när du vistas i bostaden kan vi hjälpa dig ta reda på orsaken.

En inomhusmiljöutredning har huvudsakligen fyra syften; att utreda förekomsten av brister, att utreda varför bristerna uppstått, att bedöma bristernas koppling till besvären och att ta fram åtgärdsförslag.

Vatten som rinner

Vattenskadebesiktning

Fukt/Vattenskadebesiktning. Vi besiktigar skadan och dokumenterar skadeorsak.


Vi genomför en besiktning av utrymmen där skada uppstått eller misstänks ha uppstått och dokumenterar orsak eller trolig orsak till skadeorsak. Du får också förslag på rekommenderade åtgärder av våra erfarna fukttekniker.