Isblästring Stockholm

Isblästring är en både miljövänlig och effektiv metod för sanering och ytrengöring, särskilt i känsliga miljöer och på svåråtkomliga ytor. Med metoden kan vi ta bort t ex mögel, sot, färg, olja och fett. Även spår av avgaser och luftföroreningar avlägsnas utan åverkan på underlaget.

Kontakta oss

Efter brand, korrosion eller lång tids nötning blästrar vi bort alla slags beläggningar. Resultatet blir en rengjord yta där ny färg eller puts fäster bra. Vi på Ocab i Stockholm har lång erfarenhet av isblästring och av att rengöra med hållbara metoder för fastigheten och miljön.

Isblästring är en miljövänlig och effektiv metod för sanering och ytrengöring vid hård och/eller långvarig nedsmutsning. Vid isblästring använder vi oss av kolsyreis i pelletsform, eller torr-is som det också kallas. Isen håller en temperatur om cirka -79°C och pellets skjuts med hjälp av tryckluft mot det område som skall saneras. Efter träff förångas isen och den enda restprodukten är koldioxid. Det gör metoden extra lämplig för sanering och ytrengöring i känsliga miljöer, där många traditionella saneringsmetoder genererar avfall som kemikalier, vatten eller sand. Det kan till exempel handla om fuktkänsliga utrymmen eller utrymmen där kemikalier inte kan användas av olika skäl.

Utöver att isblästring är ett både miljövänligt och effektiv metod, är den även lämplig på ytor och utrymmen där det annars kan vara svårt att komma åt som till exempel i små utrymmen och vinklar.

Vi kan även blästra med sand, vatten och skumgummi beroende på material och miljöer och vi väljer alltid den lämpligaste metoden utefter förutsättningarna i varje situation.

Fråga oss gärna om rengöring och sanering genom isblästring, vi på Ocab i Stockholm hjälper dig hela vägen!