Publicerad den 24 februari 2021

Vi redovisar vår klimatpåverkan – välkommen att ta del av vår klimatrapport

Under förra året valde vi att sätta fokus på hållbarhet i vår verksamhet och inledde ett omfattande arbete för att se hur vi långsiktigt ska arbeta i frågans alla aspekter. Initial har vi kartlagt och sammanställt verksamhetens utsläppsdata och detta finns nu tillgängligt i vår klimatrapport som bygger på GHG-protokollets Corporate Value Chain Standard.

Syftet med klimatrapporten är skapa en första överblick över den totala klimatpåverkan vår verksamhet har och den blir nu en grund att bygga vidare det fortsatta klimatarbetet på.

Genom att få en tydlig överblick över klimatpåverkan kan vi ta informerade beslut om, och göra förändringar som har en positiv effekt på klimatet, resursanvändning och därigenom också skapa förutsättningar för en bättre affär med mindre risker ur ett hållbarhets- och därmed affärsperspektiv.

Välkommen att ta del av rapporten. Inom kort kommer vi även att presentera vår klimatrapport för 2020.

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta Hållbarhetsansvarig Linus Berg på e-post: linus.berg@oletergroup.se