journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Är du orolig för att du har fuktskador eller vattenskador?

Vi löser dina fuktproblem, både akuta vattenskador och långvariga läckage.

Vi arbetar alltid med hänsyn till varje hus och varje kund och med sikte på att minimera kostnader. Vi hjälper både privatpersoner och företag med allt inom fukt- och vattenskador.

Kontakta oss redan idag

Våra tjänster inom fukt- och vattenskador

Vi hjälper dig att kontrollera, utreda och lösa eventuella fuktproblem.

Fukt- och vattenskador kan uppstå av en mängd olika orsaker:

  • läckande kranar eller rör
  • konstruktionsfel
  • eftersatt underhåll
  • skadad eller sliten dränering
  • bristande ventilation

Vanliga skadeorsaker är till exempel att en vattenledning, ett avloppsrör, diskmaskinen eller varmvattenberedaren läcker. En annan vanlig skada är att tätskiktet i badrummet inte håller tätt och vatten läcker igenom väggen eller golvet. En översvämning i källaren kan uppstå t. ex. genom att avloppsvatten trycks upp från en golvbrunn.

Beställ en grundkontroll om du är osäker på om du har problem

Oavsett orsak är det bästa och billigaste att åtgärda fuktproblem innan skadan är skedd. Vi kan hjälpa dig med en fuktkontroll eller fuktutredning som visar om det finns fukt, var den finns och varför den uppstått. Med den senaste tekniken och med icke-förstörande metoder ligger Ocabs kompetenta medarbetare i branschens framkant för att åtgärda fuktskada eller vattenskada.

Om du t.ex. fått mögelliknande fläckar eller att det luktar underligt i ett badrum eller våtutrymme så kan du beställa en enklare fuktkontroll till fast pris direkt via denna länk:
Fuktkontroll badrum – grundkontroll

Beställ en besiktning om du tror eller vet att du fått en vattenskada

Om du misstänker eller vet att du fått en fukt-eller vattenskada kan du beställa en besiktning till fast pris direkt på vår hemsida via denna länk: Fukt/Vattenskadebesiktning – normalskada
Om skadan visar sig vara ersättningsbar genom hemförsäkringen så står oftast försäkringsbolaget för kostnaden för skadebesiktningen – vi hjälper dig gärna med råd inför kontakt med ditt försäkringsbolag.

Ersättning vid vattenskada

Om du drabbas av en vattenskada kan du via din hemförsäkring få ersättning för att åtgärda skadorna i huset. En villahemförsäkring omfattar oftast även saker som skadas. Vattenskador eller läckageskador i villor uppstår ofta i köket, badrummet eller källaren. Men hela huset kan drabbas. För att få ersättning för en vattenskada i ett våtrum ska man i de flesta försäkringsbolag ha följt de branschregler som gäller för våtrummet vid tiden för byggnationen av våtrummet. 

Du måste alltid betala en självrisk. För vattenskador är självrisken ofta högre än för andra skador, Det gäller särskilt vid en vattenskada i våtrum, frysta rör eller översvämning utifrån. Självrisken kan variera beroende på försäkringsbolag

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.