Avfuktning

Avfuktning är en hel vetenskap där det krävs olika metoder beroende på orsaken till fuktskadan eller fuktproblemet, typ av byggkonstruktion och vilka förutsättningar som finns, till exempel om kort torktid är nödvändig för att minimera avbrott i en verksamhet.