Asbest

Idag vet alla att asbest inte är att leka med och ingen ger sig på att riva en vägg som innehåller asbestfibrer. Här berättar vi mer om vad asbest är och hur en asbestsanering går till.