journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Inledande Fuktutredning Vindsutrymme

En mer omfattande fuktutredning i vindsutrymmen genomförs normalt i tre steg; utredning av förekomst av fukt/mikrobiella skador, utredning varför problemet uppstått och framtagande av åtgärdsförslag.
I denna inledande utredning ingår: Arbetstid på plats upp till 4 timmar, restid och reskostnader för ett besök inom ett avstånd på 20 km enkel resa, arbetstid för rapportskrivning samt en skriven rapport för den aktuella undersökningen..

Vad ingår i tjänsten?

 • Upp till 4 timmar på plats i fastigheten
 • Okulär besiktning råspont, takstolar, ångspärr/ångbroms
 • Bedömning av trolig orsak till problemet
 • Provtagning av material – mikrobiell påväxt/mögel. Subjektiv luktbedömning av uttagna materialprover tas med och utförs på luktneutral plats)
 • Kostnad för analys på externt labb tillkommer
 • Dokumentering av ytskikt inklusive mått på skadade utrymmen.
 • Bilddokumentering av skadeorsak samt skadezon/skadade utrymmen.
 • Framtagande av förslag på vidare åtgärd

Att tänka på

 • Säker åtkomst till vindsutrymmet skall finnas.
 • Access till hela vindsutrymmet behövs.
 • Fast underlag/spång minimum 70 cm bred skall finnas fastmonterad på takstolar.
 • Inspektion sker endast från fast monterat underlag/spång.
 • Har ni tillgång till ritningar eller underlag som skulle kunna vara till hjälp för uppdraget så mejla gärna dom eller ha dom tillgängliga vid utredningstillfället.
 • För att få en fullgod och representativa mätning vid vind, krypgrunder och luktutredningar  skall samtliga utrymmen hållas stängt i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

Pris: 14.286 kr inkl moms*

*Resväg max 40 km tur och retur med bil ingår. Trängsel och parkeringsavgifter, resor med bil över 40 km samt resor med båt tillkommer.
Eventuellt tillkommande besök, arbetstid på plats överstigande 4 timmar, konsultation via telefon eller e-post debiteras extra. T.ex. om arbetet tar mer än 4 timmar vid ett besök eller om fler besök blir aktuella.
Eventuella analysprover på externt laboratorium ingår ej utan debiteras separat.
Återställning av provhål från förstörande ingrepp i byggnadskonstruktioner ingår Ej i uppdraget.
För att få en fullgod och representativa utredning av vind, krypgrund och/eller luktutredningar i bodel skall samtliga utrymmen hållas stängt i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

När är det lämpligt att beställa denna tjänst?

 • Om du upptäckt fukt och missfärgande påväxt på insida av yttertakspanel eller takstolar
 • Om du känt misstänkt lukt eller luften är unken
 • Om du behöver ett utlåtande inför husköp

Så här fungerar det att beställa våra tjänster online!

BOKA

Boka online till fast pris

ARBETET GENOMFÖRS

Vi tar hand om hela arbetet enligt tjänstebeskrivningen

FIXAT OCH KLART

När arbetet är färdigt skickar vi en faktura till dig

Beställ Inledande Fuktutredning Vindsutrymme

  När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.