journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Inledande Fuktutredning Krypgrund

Låt Ocab göra en mer omfattande kontroll av din krypgrund – vi okulärbesiktigar och mäter fuktkvoter samt ger förslag på åtgärder där vi hittar problem.
I denna inledande utredning ingår: Arbetstid på plats upp till 4 timmar, restid och reskostnader för ett besök inom ett avstånd på 20 km enkel resa, arbetstid för rapportskrivning samt en skriven rapport för den aktuella undersökningen..

Vad ingår i tjänsten?

 • Access till hela grunden behövs
 • Okulär besiktning, fuktmätning blindbotten, grundmur, synliga läckage från rör och kopplingar
 • Upp till 4 timmar på plats i fastigheten
 • Bedömning av trolig orsak till problemet
 • Provtagning av material – mikrobiell påväxt/mögel.
 • Subjektiv luktbedömning – uttagna materialprover tas med och utförs på luktneutral plats
 • Kostnad för analys på externt labb tillkommer
 • Dokumentering av ytskikt inklusive mått på skadade utrymmen.
 • Bilddokumentering av skadeorsak samt skadezon/skadade utrymmen.
 • Framtagande av förslag på vidare åtgärd

Pris: 14.286 kr inkl moms*

*Resväg max 40 km tur och retur med bil ingår. Trängsel och parkeringsavgifter, resor med bil över 40 km samt resor med båt tillkommer.
Eventuellt tillkommande besök, arbetstid på plats överstigande 4 timmar, konsultation via telefon eller e-post debiteras extra. T.ex. om arbetet tar mer än 4 timmar vid ett besök eller om fler besök blir aktuella.
Eventuella analysprover på externt laboratorium ingår ej utan debiteras separat.
Återställning av provhål från förstörande ingrepp i byggnadskonstruktioner ingår Ej i uppdraget.
För att få en fullgod och representativa utredning av vind, krypgrund och/eller luktutredningar i bodel skall samtliga utrymmen hållas stängt i den mån det är möjligt 24 timmar innan utredning.

När är det lämpligt att beställa denna tjänst?

 • Om du har synligt mögel – huset kan drabbas av både svart och vitmögel i krypgrunden
 • Om du har fuktiga grundmurar och mark
 • Om du känt misstänkt lukt eller luften är unken
 • Om du behöver ett utlåtande inför husköp

Så här fungerar det att beställa våra tjänster online!

BOKA

Boka online till fast pris

ARBETET GENOMFÖRS

Vi tar hand om hela arbetet enligt tjänstebeskrivningen

FIXAT OCH KLART

När arbetet är färdigt skickar vi en faktura till dig

Beställ Inledande Fuktutredning Krypgrund

  När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.