journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Övrig tid, klicka här för kontaktuppgifter.

Har du drabbats av fuktskador eller vattenskador?

Avfuktning kan göras akut eller efter långvarigt läckage.

Med vår gedigna kunskap och erfarenhet inom avfuktning hjälper vi dig om du råkar ut för akuta vattenskador eller fuktskador efter långvarigt läckage.

Läs om skadehantering och beställ skadebesiktning

Ett torrt hus är ett bra hus.

Att få ett torrt och friskt hus eller en torr lägenhet efter en vattenskada eller fuktskada kräver kunskap och säkra metoder. Med vår gedigna kunskap och erfarenhet inom avfuktning åtgärdar vi akuta vattenskador och fuktskador efter långvarigt läckage.

Avfuktning är inte bara en hjälp vid akuta vatten- och fuktskador som beror på läckage eller släckvatten efter en brand. Det är ofta en viktig förebyggande åtgärd när man planerar ett nybygge och vill slippa både mikrobiell tillväxt (mögel) och lång torktid. Vi kan även hjälpa till med provisorisk luft- och luktventilering samt underhållstorkning vid driftstopp. Med en rätt utförd och professionell avfuktning kan man minska behovet av andra ingrepp som att riva och bygga om. Vi ser till att fastigheten snabbare kan tas i bruk – en fördel vare sig det handlar om bostäder, företag eller industrilokaler.

Så gör vi en grundlig avfuktning

Att torka en fuktskada är en hel vetenskap! Ocab använder olika metoder beroende på orsaken till fuktskadan, byggkonstruktion och inte minst dina behov som kund, till exempel om du behöver kort torktid för att minimera avbrott i verksamheten. Vi avfuktar alla typer av fastigheter, även krypgrunder och vindsutrymmen. Våra medarbetare har kunskap och utrustning för att kunna välja och använda den avfuktningsmetod som fungerar bäst utifrån din fastighet och dina behov. Vi arbetar till exempel med sorptionsavfuktning, IR-torkning/värmemattor som kortar torktiden och HP-torkning för genomsläppliga material.

Hjälp att förhindra nya problem!

Vi hittar orsaker så att inte problemen kommer tillbaka. Det ordnar vi genom att göra en fuktkontroll eller fuktutredning för att ta reda på om det finns fukt, var den finns och vad den beror på. Vi gör även läcksökning om man vet eller misstänker att skadan beror på läckage. Resultatet av alla mätningar och utredningar presenterar vi alltid tillsammans med ett åtgärds- och kostnadsförslag för att göra huset torrt och friskt igen.

Är du osäker på vad du behöver åtgärda? Boka en gratis rådgivning med oss så tar vi en första titt på problemet och kommer med goda råd om nästa steg.

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.

    Lär dig mer om fukt- och vattenskador