journummer

Brådskande ärende (efter kontorstid)

Ring vår jour på 020-62 00 40.

Är du orolig för att du har fuktskador eller vattenskador?

Vi löser dina fuktproblem, både akuta vattenskador och långvariga läckage.

Vi arbetar alltid med hänsyn till varje hus och varje kund och med sikte på att minimera kostnader. Vi hjälper både privatpersoner och företag med allt inom fukt- och vattenskador.

Kontakta oss redan idag

Våra tjänster inom fukt- och vattenskador

Vi hjälper dig att kontrollera, utreda och åtgärda alla typer av fuktproblem.

Fukt- och vattenskador kan uppstå av en mängd olika orsaker:

  • läckande kranar eller rör
  • konstruktionsfel
  • eftersatt underhåll
  • skadad eller sliten dränering
  • bristande ventilation

Oavsett orsak är det bästa och billigaste att åtgärda fuktproblem innan skadan är skedd. Vi kan hjälpa dig med en fuktkontroll eller fuktutredning som visar om det finns fukt, var den finns och varför den uppstått.

Med den senaste tekniken och med icke-förstörande metoder ligger Ocabs kompetenta medarbetare i branschens framkant för att åtgärda fuktskada eller vattenskada.

Kontakta ditt närmaste Ocab Servicecenter

    När du skickar in formuläret godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och att vi får kontakta dig i ärendet.