Fukt i ditt hus

All luft innehåller en viss mängd fukt, det vill säga vattenånga. Den kan orsaka mögel och andra skador på nästan alla slags material om luftfuktigheten är tillräckligt hög. En viktig orsak till fuktproblem på vindar och i krypgrunder är att vi isolerar våra hus mycket bättre än förr och använder effektivare uppvärmningssystem.

Fuktig miljö i ett hus är en grogrund för mögelangrepp, röta och i extrema fall äkta hussvamp. Det kan orsaka skador och medföra dyra reparationer och i värsta fall kan man behöva riva och ersätta skadade delar. Risken för fuktskador är störst på vintern när taket och vindsutrymmet blir kallare. Genom att förebygga och/eller åtgärda fuktproblem på vinden och krypgrunden tryggar du värdet i ditt hus.

Fukt i krypgrund – en grogrund för fuktproblem

Krypgrunder är antingen oventilerade, inneluftsventilerade eller uteluftsventilerade. Uteluftsventilerade krypgrunder är vanligast i moderna hus och de är också känsligast för fukt. Medan den gamla typen av torpargrund höll fukten borta genom liten eller ingen värmeisolering i bjälklaget, har dagens krypgrunder effektiv isolering av golvbjälklaget vilket kan resultera i en kall grund där fuktproblem kan uppstå på flera sätt. Varm utomhusluft kan bilda kondens när den strömmar in i krypgrunden och kyls ner. Fukten kan öka genom avdunstning från krypgrundens markyta. Fukten kan tränga in från omgivningen och marken runtom genom sprickor och otätheter i grunden eller dålig dränering.

Fukt på vind – lämna inte fukten vind för våg

De flesta har en kalluftsventilerad vind, där grundprincipen för fuktproblem är densamma som i krypgrunden – tilläggsisolering och effektivare uppvärmning kyler ner vinden. Men det finns även andra orsaker till fuktproblem, till exempel inomhusluft som läcker upp på vinden genom otätheter i bjälklaget eller en felaktig ventilation på vinden som gör att kall uteluft kommer in och kyler ner vindsluften. Problem kan även uppstå vid byte av värmesystem, tätare fönster, igensättning av ventiler och andra åtgärder som förändrar luftströmmarna. Risken för fuktskador är störst på vintern när taket och vindsutrymmet blir kallare. Genom att förebygga och/eller åtgärda fuktproblem på vinden tryggar du värdet i ditt hus.

Vi berättar gärna mer, skicka ett meddelande till oss eller kontakta ditt lokala Ocab-kontor direkt, välkommen! 


Se vår film om vind och krypgrund